برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير كراتوتومي قوسي شكل در اصلاح آستيگماتيسم قرنيه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهميت اصلاح آستيگماتيسم قرنيه در بهبود ديد بيماران و روش هاي گوناگون موجود براي اين منظور، با هدف تعيين اثر کراتوتومي قوسي شکل در مبتلايان به آستيگماتيسم قرنيه. اين تحقيق طي سال هاي 76-1375در بيمارستان متيني کاشان انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش (Quazi-experimental) از نوع مقايسه نتايج ديد و ميزان آستيگماتيسم قبل و بعد از عمل جراحي بر روي 60 چشم (34 بيمار) که از به کار بردن عينک و عدسي تماسي ناراضي بودند، طي سال هاي 76-1375 صورت پذيرفت و خصوصيات جمعيت شناختي مانند سن، جنس، ميزان ديد با و بدون اصلاح، نوع آستيگماتيسم و مقدار آن قبل از عمل جراحي ثبت گرديد. شرط انجام عمل جراحي حداقل آستيگماتيسم 1.25 ديوپتر و بهترين ديد اصلاح شده مقدار بيشتر و يا مساوي 40.20 در نظر گرفته شد. عمل جراحي کراتوتومي قوسي شکل با 7 OphcalZone ميلي متري بر اساس نوموگرام Lindstrom به عمل آمد. بيماران حداقل به مدت 6 ماه پي گيري شدند و اثر عمل جراحي روي حدت بينايي ميزان آستيگماتيسم و نوع آن، عوارض عمل جراحي مورد بررسي و نتايج آن ثبت گرديد. داده هاي قبل و پس از عمل با آزمون هاي آماري مناسب (t-test و Mc Nemar) مورد قضاوت قرار گرفتند.
يافته ها: از کل 34 بيمار، 9 نفر مرد (26.5 درصد) و 25 نفر زن (73.5 درصد) با ميانگين سني 30±5.2 سال بودند. ميانگين در 98.3 درصد از بيماران، قبل از عمل جراحي حدت بينايي اصلاح شده با عينک و يا عدسي تماسي بيش از 40.20 بود و بعد از عمل جراحي در 82.5 درصد از بيماران بدون اصلاح ديد بهتر از 40.20 را داشتند. ميانگين اسفر همراه با آستيگماتيسم قبل از عمل 3.8±2.05 ديوپتر نزديک بيني بود که پس از عمل به 1.47±1.14 ديوپتر نزديک بيني رسيد. ميانگين آستيگماتيسم قبل از عمل 3.36±0.18 ديوپتر نزديک بيني بود که 6 ماه پس از عمل به 2±0.8 ديوپتر رسيد. در 21.6 درصد از کل چشم ها، عوارضي مانند ميکروپرفوراسيون نشت مايع زلاليه و نقص اپيتليوم ملاحظه شد.
نتيجه گيري: عمل جراحي اصلاح آستيگماتيسم قرنيه به روش کراتوتومي قوسي شکل بر اساس نوموگرام Lindstrom روشي مناسب، موثر و با عوارض جانبي کم بوده و نتايج آن از نظر کاهش مقدار آستيگماتيسم و بهبود ديد بدون اصلاح چشمگيري مي باشد و هنوز مي توان آن را به عنوان يک روش مناسب اصلاح عيب انکساري قرنيه پيشنهاد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی