نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني ديابت در مادران باردار مبتلا به پيلونفريت بخش زنان بيمارستان امام خميني اهواز طي سال هاي 1382-1370

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز
 
چکیده: 
مقدمه: با توجه به عوارضي مانند شوك سپتيك، آنمي، كم وزني هنگام تولد كه پيلونفريت براي مادر و جنين به همراه دارد شناخت عوامل خطرزاي آن مي تواند در درمان به موقع و موثر پيلونفريت كمك كننده باشد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني ديابت در مادران باردار مبتلا به پيلونفريت و مقايسه آن با فراواني ديابت در مادران بارداري است كه پيلونفريت ندارند.مواد و روش ها: در اين مطالعه كه به صورت گذشته نگر انجام شده است، 300 پرونده از پرونده هاي مادران بارداري كه بر اساس كدهاي، ICD 10-CM با تشخيص نهايي پيلونفريت در بخش زنان بيمارستان امام خميني اهواز تحت درمان قرار گرفته اند (گروه بيمار) و 310 پرونده از پرونده هاي مادران بارداري كه بر اساس اين كدگذاري، كد پيلونفريت نداشتند (گروه شاهد) به طور تصادفي انتخاب و بررسي شده است. اطلاعات لازم از پرونده ها استخراج شد و با استفاده از آزمون مربع كاي و پيرسون و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تحت تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.يافته ها: از 300 مورد گروه بيمار، 50 مورد و از 310 مورد گروه شاهد 60 مورد به علت سابقه عفونت ادراري از مطالعه خارج شدند. %10.8 از خانم هاي باردار مبتلا به پيلونفريت و %7.2 از مادران باردار گروه شاهد ديابت داشتند (p=0.14). شيوع ديابت بارداري در گروه مبتلا به پيلونفريت %5.6 و در گروه شاهد (p=0.86) %5.2 و شيوع ديابت آشكار در گروه مبتلا به پيلونفريت و گروه شاهد به ترتيب %5.2 و (p=0.04)%2 به دست آمد.نتيجه گيري: براساس اين مطالعه، اگر چه شيوع ديابت بارداري در مادران باردار مبتلا به پيلونفريت در مقايسه با مادران باردار گروه شاهد تفاوت آماري معني داري نداشت، شيوع ديابت آشكار بين دو گروه بيمار و شاهد تفاوت معني دار نشان داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نخستین، ف.، و باور، ع.، و هدایتی، م.، و زاهدی اصل، ص.، و لطیفی، س. (1384). بررسی فراوانی دیابت در مادران باردار مبتلا به پیلونفریت بخش زنان بیمارستان امام خمینی اهواز طی سال های 1382-1370. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 7(4 (مسلسل 28)), 325-329. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42431Vancouver : کپی

نخستین فروغ، باور عبدالحمید، هدایتی مهدی، زاهدی اصل صالح، لطیفی سیدمحمود. بررسی فراوانی دیابت در مادران باردار مبتلا به پیلونفریت بخش زنان بیمارستان امام خمینی اهواز طی سال های 1382-1370. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1384 [cited 2022July02];7(4 (مسلسل 28)):325-329. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42431IEEE : کپی

نخستین، ف.، باور، ع.، هدایتی، م.، زاهدی اصل، ص.، لطیفی، س.، 1384. بررسی فراوانی دیابت در مادران باردار مبتلا به پیلونفریت بخش زنان بیمارستان امام خمینی اهواز طی سال های 1382-1370. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 7(4 (مسلسل 28)), pp.325-329. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42431. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی