برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  56 , شماره  3 ; از صفحه 55 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ليشمانيوز احشايي در سگهاي بعضي از مناطق ايران و اهميت بهداشتي آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين بررسي که از سال 1375 تا 1379 انجام گرديد، جمعا از 613 قلاده سگ صاحبدار بعضي از مناطق اندميک شهرستانهاي مشکين شهر از استان اردبيل و دشتي از استان بوشهر خونگيري گرديد و به روشهاي سرولوژي آگلوتيناسيون مستقيم (DAT) و اليزا (ELISA) مورد آزمايش قرار گرفتند که به ترتيب 6.7) 41 درصد( و 10.3) 63 درصد( قلاده به روشهاي سرولوژي مذکور مثبت تشخيص داده شدند. علي رغم آنکه ميزان عفونت ليشمانياي احشايي در سگهاي نر بيش از سگهاي ماده بوده است ولي اين اختلاف از نظر آماري معني داري نمي باشد (P<0.05). همچنين در اين مطالعه 29 قلاده سگ ولگرد و صاحبدار که در داخل و يا مجاورت خانه هايي به سر مي بردند که در سه سال گذشته در آنجا موارد ليشمانيوز احشايي انساني تشخيص داده شده بودند. مورد کالبدگشايي قرار گرفتند که 16 قلاده 55.2) درصد( از آن سگها به روشهاي انگل شناسي و 22 قلاده 75.8) درصد( به روش آگلوتيناسيون مستقيم تشخيص داده شدند. در مجموع 12 قلاده 41.1) درصد( از سگهايي که کالبدگشايي شدند داراي علايم باليني بودند. شايعترين تظاهرات باليني ضايعات جلدي و کمترين آنها فلج اندام خلفي بوده است. در نمونه طحال پنج قلاده سگ مبتلا به ليشمانيوز احشايي که در محيطهاي اختصاصي ليشمانيا کشت شده بودند، پروماستيگوت ديده شد که پس از تکثير انبوه و انجام آزمايشهاي بيوشيميايي (ايزوآنزيم) و مولکولي (RAPD-PCR)، عامل بيماري با هر دو روش Leishmania infantum تعيين گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی