برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر درماني والپروات با ريسپريدون يا ليتيوم در مانياي حاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: هدف اين مطالعه مقايسه اثر ترکيب والپروات سديم و ريسپريدون با ترکيب والپروات سديم و ليتيم در درمان مانياي حاد بود.
روشها: در يک مطالعه دو هفته اي دو سوکور با گروه هاي موازي، 46 بيمار مانياي حاد، به صورت تصادفي در دو گروه مساوي، والپروات سديم 20) ميلي گرم در هر کيلوگرم وزن در روز( همراه با ريسپريدون 2) تا 4 ميلي گرم در روز( يا همين دوز والپروات همراه با ليتيم کربنات 600) تا 1200 ميلي گرم در روز( تجويز، و اثربخشي درمان با مقياس سنجش مانياي يانگ (YMRS)، مقياس باليني تخمين کلي شدت و بهبودي (CGI-S,CGI-I)، شاخص اثربخشي YMRS-response )کاهش نمره YMRS به کمتر از 50 درصد نمره ابتدايي( و شاخص YMRS-remission )کاهش نمره YMRS به کمتر از نمره (12 سنجيده شد.
يافته ها: شانزده نفر از 23 نفر در هر گروه تا پايان مطالعه باقي ماندند. در هر دو گروه CGI-I, YMRS-response, YMRS-remission به صورت معناداري مشاهده شد. در نمره کلي YMRS و CGI-S کاهش معناداري داشتند که در گروه والپروات- ريسپريدون بيشتر از گروه ديگر بود p=0.002) و p=0.033 و p=0.034 و p=0.004 و (P=0.007. نمره کلي YMRS در روزهاي چهارم، هشتم و چهاردهم در گروه ريسپريدون به صورت معناداري کمتر از گروه ديگر بود )به ترتيب p=0.005 و 0.004 و (p=0.017. ميزان عوارض جانبي و ميانگين افزايش وزن در دو گروه تفاوت معناداري نداشت.
نتيجه گيري: ترکيب والپروات سديم هم با ليتيم و هم با ريسپريدون در درمان بيماران مانيک، ايمن، کاملا قابل تحمل و موثر بوده اما به ريسپريدون موثرتر از ديگري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 205
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی