برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  57 , شماره  1 ; از صفحه 61 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر افزودن آنتي بيوتيك و پروبيوتيك به عنوان محرك رشد به جيره غذايي بر عملكرد توليدي جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: مطالعه اثرات ناشي از به کارگيري دو نوع ترکيب محرک رشد مختلف بر روي بازده توليدي جوجه هاي گوشتي.
طرح: طرح آماري کاملا تصادفي.
حيوانات: 540 قطعه جوجه يکروزه گوشتي جنس نر از سويه تجاري راس 208.
روش: استفاده از سه گروه درماني و تغذيه آنها به ترتيب با جيره غذايي فاقد هرگونه ترکيب محرک رشد، جيره غذايي حاوي 1.0g/kg آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين، و جيره غذايي واجد 0.1g/Kg ترکيب پروبيوتيک تهيه شده از مخلوط کشت دو باکتري Bacillus Subtilis CH 201 و Bacillus licheniformis CH 200 در طول آزمايش، محاسبه وزن بدن، مقدار غذاي مصرفي و ضريب تبديل غذايي در سنين 21، 42 و 49 روزگي.
تجزيه و تحليل آماري: استفاده از آزمون تجزيه واريانس جهت تعيين اثر افزودن ترکيبات مورد آزمايش به جيره هاي غذايي و آزمون توکي براي پي بردن به اختلاف بين گروههاي درماني.
نتايج: در مقايسه با گروه شاهد، افزودن آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين به جيره غذايي به طور بسيار معني داري موجب افزايش وزن بدن جوجه ها گرديد (P<0.01)، در حالي که اضافه نمودن پروبيوتيک به خوراک، تاثير معني داري بر وزن بدن نداشت (P>0.05). در پايان آزمايش تفاوت بين وزن بدن در جوجه هاي تغذيه شده با جيره هاي حاوي آنتي بيوتيک يا پروبيوتيک معني دار نبود (P>0.05). استفاده از آنتي بيوتيک يا پروبيوتيک در جيره، موجب کاهش معني دار ضريب تبديل غذايي در مقايسه با گروه شاهد در پايان آزمايش گرديد (P<0.01)، اما بين ضريب تبديل غذايي در اين دو گروه اختلاف معني داري وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل مي توان چنين نتيجه گيري نمود که افزودن هر يک از دو ترکيب آنتي بيوتيک يا پروبيوتيک مورد استفاده در اين بررسي تجربي به جيره غذايي، سبب بهبود بازده توليد جوجه هاي گوشتي در مقايسه با گروه شاهد گرديد. از سوي ديگر علي رغم برتري نسبي به کارگيري آنتي بيوتيک نسبت به پروبيوتيک در اين آزمايش، به دليل عدم وجود اختلاف آماري معني دار بين نتايج حاصل از افزودن اين دو ترکيب به جيره غذايي و بروز عوارض احتمالي ناشي از مصرف آنتي بيوتيک، به نظر مي رسد استفاده از ترکيب تهيه شده از کشت مخلوط دو باکتري Bacillus subtilis CH 201 و Bacillus licheniformis CH 200 به عنوان محرک رشد مي تواند قابل توصيه باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 484
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی