برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  4 ; از صفحه 379 تا صفحه 383 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تزريق دگزامتازون در انتهاي دي استروس بر طول دوره فحلي تليسه هلشتاين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران
 
چکیده: 

هدف: آشنايي با تغييرات احتمالي در طول دوره فحلي (مرحله فوليکولي يا مرحله حضور جسم زرد) که ممکن است پس از تزريق ترکيبات ضد التهاب استروئيدي مشاهده شود.
طرح: آزمون کلينيکي.
حيوانات: دوازده راس تليسه هلشتاين در سن متوسط 16 ماه و متوسط وزن 340 کيلوگرم.
روش: با دو تزريق پروستا گلندين طبيعي به فاصله 14 روز دوره فحلي دامها همزمان شد و به 6 راس از تليسه ها از روز 13 تا 17 دوره فحلي روزانه 2 بار دگزامتازون 4) ميليگرم کولوازون، نوربروک، انگلستان، داخل عضله( تزريق شد و در روزهاي 13 و 21 ميزان پروژسترون سرم حاصل از سينوس وريد زيردمي بررسي شد و وجود جسم زرد از طريق آزمايش راست روده از روز 13 تا 21 بررسي شد و تمام دامها از نظر بروز علائم فحلي تحت کنترل قرار گرفتند (گروه آزمايش) به 6 راس تليسه ديگر از روز 13 تا 17 دوره فحلي روزانه دو بار، آب مقطر 4 ميلي ليتر، داخل عضله( تزريق شد و آزمايش پروژسترون سرم و حضور جسم زرد و علايم فحلي مانند گروه قبل انجام شد (کنترل).
تجزيه و تحليل آماري: اختلاف مقدار پروژسترون سرم در روزهاي 13 با 21 توسط آزمون استيودنت-t  و اختلاف تعداد دامهايي که جسم زرد آنها در روز 21 سيکل استروس تحليل رفته توسط آزمون دو طرفه فيشر مقايسه شد.
نتايج: در 4 راس از دامهاي تحت درمان با دگزامتازون 66.6) درصد( جسم زرد به موقع تحليل رفت )پروژسترون سرم کمتر از 0.5 نانوگرم در ميلي ليتر سرم( و در روز 21 دوره فحلي علائم مشاهده شد تنها در 2 راس از دامهاي گروه آزمايش 33.3) درصد( جسم زرد در روز 21 دوره فحلي باقي ماند و پروژسترون سرم بيشتر از 1 نانوگرم در ميلي ليتر سرم بود در حاليکه جسم زرد در 6 راس تليسه گروه کنترل 100) درصد( به موقع تحليل رفت و علايم فحلي در روز 21 فحلي مشاهده شد. فعاليت جسم زرد در يک راس از دامهاي گروه آزمايش تا روز 27 و در يک راس تا روز 34 باقي ماند. مقايسه اختلاف ميزان پروژسترون سرم در روزهاي 13 يا 21 در گروه کنترل و آزمايش اختلاف معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: دگزامتازون اثر معني داري در بروز استروس، تحليل رفتن به موقع جسم زرد دوره اي و يا فعاليت آن را نشان نداد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی