برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح سرمي سلنيوم در بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي شهر كرمانشاه در سال 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: در چند دهه اخير، مطالعات اپيدميولوژيکي و تحقيقات مختلفي در ارتباط با سلنيوم و بيماريهاي قلبي – عروقي صورت گرفته است. سلنيوم با دو مکانيسم با اهميت از يک طرف با حفاظت سلولي از ايجاد راديکالهاي آزاد ناشي از پروکسيداسيون ليپيدي که از پارامترهاي با اهميت در بيماريهاي قلبي به شمار مي رود جلوگيري نموده و از طرف ديگر با مهار موتاژني موجب افزايش مکانيسم هاي ايمني و نهايتا نقش مهاري بر روند بيماريهاي سرطاني ايفا مي نمايد. اولين بار در منطقه کشان چين کار ديوميوپاتي بصورت آندميک بوجود آمد که ارتباط مستقيم با کمبود سلنيوم در منابع غذايي و ناکافي بودن آن در خاک اين منطقه داشت. با توجه به منابع اطلاعاتي حاضر در ايران بررسي اپيدميولوژيکي در خصوص سلنيوم و ارتباط آن با بيماريهاي قلبي – عروقي از جمله انفارکتوس ميوکارد به ندرت انجام شده، به همين منظور اين مطالعه با هدف تعيين سطح سرمي سلنيوم و ارتباط آن در بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبي در شهر کرمانشاه صورت گرفته است.روش کار: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي با روش نمونه  گيري آسان مي باشد. 124 بيمار (106 مرد و 18 زن (مبتلا به انفارکتوس قلبي انتخاب شده اند و سطح سرمي سلنيوم آنها با استفاده از تکنيک انتخابي و حساس اسپکتروفتومتري جذب اتمي تعيين گرديد.نتايج: ميانگين سلنيوم در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبي 80.58  µg/l و در زنان مبتلا 80.78  µg/l مي باشد که تفاوت معناداري را در دو جنس نشان نمي دهد. در عين حال، مقدار سلنيوم به دست آمده از بيماران در سطح متعارف در مقايسه با نتايج ساير کشور ها قرار دارد اما نسبت به مقادير پايه سلنيوم در شهر کرمانشاه (104 ميکروگرم در ليتر) کاهش و داراي اختلاف معناداري با ميانگين سلنيوم بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد (80.61 ميکروگرم بر ليتر) مي باشد (P=0.001). نتيجه نهايي: نتايج نشان دهنده ارتباط کاهش سلنيوم با بيماران قلبي عروقي در شهر کرمانشاه مي باشد. با توجه به نتايج حاصله، انجام مطالعه تحليلي براي نقش سلنيوم به عنوان ريسک فاکتور بيماريهاي قلبي عروقي و همچنين تعيين وضعيت سلنيوم پايه در موادغذايي و جمعيت هاي مختلف در اين استان پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خرازی، ه.، و حیدری، ر.، و کیانی، ا.، و صاحب جمعی، ف. (1384). بررسی سطح سرمی سلنیوم در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی شهر کرمانشاه در سال 1381. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 12(2 (مسلسل 36)), 10-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41723Vancouver : کپی

خرازی هادی، حیدری روشنک، کیانی امیر، صاحب جمعی فرزاد. بررسی سطح سرمی سلنیوم در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی شهر کرمانشاه در سال 1381. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1384 [cited 2022January18];12(2 (مسلسل 36)):10-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41723IEEE : کپی

خرازی، ه.، حیدری، ر.، کیانی، ا.، صاحب جمعی، ف.، 1384. بررسی سطح سرمی سلنیوم در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی شهر کرمانشاه در سال 1381. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 12(2 (مسلسل 36)), pp.10-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41723. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی