5 SID.ir | تعيين پارامترهاي تولد در 1000 نوزاد سالم متولد شده ايراني در بيمارستان فيروزآبادي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تعيين پارامترهاي تولد در 1000 نوزاد سالم متولد شده ايراني در بيمارستان فيروزآبادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران، تهران
 
چکیده: 

تعيين پارامترهاي تولد جز اقدامات اصلي و اوليه در ارزيابي هر نوزاد تازه متولد شده است که اين پارامترها شامل اندازه گيري قد، وزن، دورسر و دور سينه مي باشند. با توجه به تفاوتهاي نژادي، اقليمي و تاثير شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بر رشد جنين و پارامترهاي هنگام تولد، تعيين اين معيارها در جمعيتهاي مختلف لازم به نظر مي رسد. در اين مطالعه سعي شد تا با بررسي 1000 نوزاد سالم ايراني، مقادير مذکور تعيين و با مقادير استاندارد NCHS مقايسه گردد. اين بررسي يک مطالعه مقطعي بود و روي 1000 نوزاد سالم ايراني که در بيمارستان فيروزآبادي شهر تهران متولد شده بودند، صورت گرفت که طي آن معاينه نوزادان از نظر بررسي سلامت و اندازه گيري قد، وزن، دورسر و دور سينه آنها توسط يک متخصص اطفال و توسط دستگاههاي اندازه گيري واحد انجام شد. جهت پيشگويي مشخصات آنتروپومتري نوزادان نيز از مدل رگرسيوني خطي چندگانه استفاده گرديد. در اين مطالعه نسبت M/F برابر 1.1 بود و بررسي ميانگين قدي و وزني نوزادان نشان داد که اين مقادير در نوزادان پسر بطور معني داري بيشتر از نوزادان دختر است (P=0.003 و P=0.009). در مقايسه نتايج به دست آمده با گزارش NCHS، اختلاف آماري معني داري بين ميانگين وزن و دور سر نوزادان وجود داشت که کمتر از مقادير مذکور بود. ميانگين قد نوزادان دختر مطالعه حاضر بطور معني داري بيشتر از گزارش NCHS بود اما ميانگين قدي نوزادان پسر تفاوت معني داري با مقادير گزارش NCHS نداشت. جهت پيشگويي قد، وزن و دورسر نوزادان بر اساس يافته هاي اين پژوهش و به روش مدل رگرسيوني خطي چندگانه مدلهاي پيشگويي کننده پيشنهاد شد. در مطالعه حاضر تفاوتهاي آماري معني داري بين مقادير وزن، دورسر و قد نوزادان (در هر دو جنس) با مقادير استاندارد NCHS وجود داشت که اگر چه از نظر باليني چندان ارزشمند نيستند اما در توجيه علل اين اختلاف مي توان فاکتورهاي نژادي، اقتصادي، مادري – جفتي را دخيل دانست. با توجه به مسايل فوق و نيز نحوه نمونه گيري اين مطالعه، لزوم مطالعات وسيع در سطح کشور و در طبقه هاي مختلف جامعه به چشم مي خورد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی