برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مايع درماني وريدي بر ميزان تهوع و استفراغ بعد از عمل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری دانشکده پرستاری خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تهوع و استفراغ بعد از عمل شايع ترين عارضه بيهوشي است که شيوع کلي آن حدود %30 بوده و در بيماران در معرض خطر تا %70 افزايش مي يابد. در سال هاي اخير مطالعات متعددي به بررسي تاثير روش هاي دارويي شامل داروهاي ضد استفراغ و بيهوشي در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل پرداخته اند، اما سهم روش هاي غير دارويي که فاقد عوارض داروهاي شيميايي بوده و از نظر اقتصادي هم مقرون به صرفه مي باشند. در اين ميان ناچيز بوده است. با توجه به اينکه ناشتا نگهداشتن بيمار قبل از بيهوشي عمومي ضروري است. وقوع دهيدراتاسيون و کاهش حجم مايعات خارج سلولي و متعاقب آن بروز تهوع و استفراغ مورد انتظار و قابل پيش بيني مي باشد. بنابراين مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير مايع درماني داخل وريدي قبل از عمل بر تهوع و استفراغ بعد از عمل صورت گرفت.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمايي باليني است که در دو گروه 30 نفري انجام شد. به گروه مداخله علاوه بر مايعات داخل وريدي معمول، بلافاصله قبل از جراحي يک ليتر سرم فيزيولوژيک به صورت بولوس تزريق شد. گروه مقايسه فقط مايعات داخل وريدي معمول را دريافت نمودند. در نهايت ميزان تهوع و استفراغ بعد از عمل در دو گروه بررسي و مقايسه گرديد.
يافته ها: بر اساس آزمون هاي آماري بين سن، مدت زمان ناشتا بودن قبل و بعد از عمل، مصرف داروهاي ضد استفراغ بعد از عمل و طول مدت بستري در دو گروه تفاوت معني دار آماري وجود داشت. نتايج نشان داد که ميزان بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل در گروه مداخله به ترتيب 20 و 10 درصد در مقابل %50 در گروه شاهد بود. بر اساس آزمون آماري مجذور کاي، ميزان تهوع و استفراغ بعد از عمل و بروز استفراغ بعد از عمل ارتباط آماري معني دار مشاهده شد (p=0.05).
نتيجه گيري: با توجه به تاثير مثبت مايع درماني داخل وريدي بر ميزان تهوع و استفراغ بعد از عمل، استفاده از اين روش به عنوان روشي کم هزينه و بي ضرر در بيماران تحت اعمال جراحي پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 249
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی