نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  2 ; از صفحه 499 تا صفحه 509 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره بر عملكرد مرغان تخم‌گذار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
بمنظور بررسي اثر سطوح متفاوت انرژي و پروتئين جيره غذايي برعملكرد مرغان تخمگذار لگهوون سويه هاي لاين W-36، آزمايش فاكتوريلي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه سطح انرژي قابل متابوليسم (2700، 2800، 2900 كيلوكالري دركيلوگرم) و چهار سطح پروتئين (14، 15، 16، 17%) در دو محدوده سني (32-27 و 40-32 هفتگي) انجام شد. تعداد 1152 مرغ تخمگذار بطور تصادفي به 12 گروه آزمايشي هر يك با چهار تكرار شامل 8 قفس سه مرغي تقسيم شدند. آب و خوارك در طول دوره 90 روزه آزمايش بطور آزاد در اختيار مرغها بود. مقادير مختلف انرژي يا پروتئين يا اثر متقابل آن‌ها تاثير معني داري بردرصد توليد تخم مرغ و تخم مرغ توليدي روزانه هر مرغ نداشت (05/0>P)، اگرچه با افزايش سطح انرژي، اين صفات تمايل به افزايش داشتند. وزن تخم مرغ تحت تاثير مقدار پروتئين جيره قرار گرفت. (01/0>P) ولي تفاوت قابل ملاحظه اي بين سطوح پروتئيني 15، 16 و 17% وجود نداشت. با افزايش پروتئين جيره از 14 به 15 و 17% وزن تخم مرغ به ترتيب از 1/57 به 3/58 و 5/58 گرم افزايش يافت. با افزايش سطح انرژي جيره خوراك مصرفي روزانه كاهش يافت (01/0>P) بطوري‌كه با افزايش انرژي از 2700 به 2900 كيلوكالري در كيلوگرم كاهشي معادل 5/2 گرم در روز در مصرف خوراك هر مرغ مشاهده شد. اثر مقادير مختلف انرژي بر ضريب تبديل غذايي و خوراك مصرفي به ازاي هر دوجين تخم مرغ نيز معني دار بود (05/0>P) و با افزايش سطح انرژي اين صفات بهبود يافت. هزينه خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخم مرغ، بابالاترين سطح انرژي جيره افزايش يافت. كمترين سود ناخالص روزانه براساس وزن تخم مرغ را مرغاني داشت كه جيره حاوي 2900 كيلوكالري در كيلوگرم انرژي قابل متابوليسم را دريافت كرده بودند. اثر سطح انرژي جيره بركيفيت پوسته تخم مرغ نيز معني دار شد (01/0>P) تغييرات ميزان انرژي جيره اثري بر تغيير وزن بدن مرغ‌ها طي دوره آزمايش نداشت ليكن اثر سطوح مختلف پروتئين براين صفت معني دار بود(01/0>P) كيفيت سفيده، درصد تخم مرغ‌هاي با پوسته شكسته و درصد تخم مرغهاي بدون پوسته يا با پوسته خيلي نرم و درصد تلفات تحت تاثير سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره قرار نگرفت. بجز كيفيت سفيده درصد تلفات، بقيه صفات و فراسنجه ها تحت تاثير سن قرار گرفتند (01/0>P). حداكثر توليد تخم مرغ براساس شاخص روزمرغ و تخم مرغ توليدي روزانه هرمرغ و بازده غذايي و نيز كمترين هزينه خوراك بازاي هر كيلوگرم تخم مرغ را مرغاني داشتند كه جيره حاوي 2800 كيلوكالري در كيلوگرم انرژي قابل متابوليسم و 15% پروتئين دريافت كرده بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاه نظری، م.، و شیوازاد، م.، و کامیاب، ع.، و نیک خواه، ع. (1383). اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخم‌گذار. علوم کشاورزی ایران, 35(2), 499-509. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4133Vancouver : کپی

شاه نظری محمد، شیوازاد محمود، کامیاب عبدالرضا، نیک خواه علی. اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخم‌گذار. علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2022August16];35(2):499-509. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4133IEEE : کپی

شاه نظری، م.، شیوازاد، م.، کامیاب، ع.، نیک خواه، ع.، 1383. اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخم‌گذار. علوم کشاورزی ایران, [online] 35(2), pp.499-509. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4133. 

 
بازدید یکساله 246 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی