برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان چربي هاي خون، درصد چربي زير پوستي و تعيين رابطه آنها در دانش آموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار سنين 15 تا 18 سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
عوامل خطر بيماريهاي قلبي و عروقي نظير چاقي، ميزان نامناسب ليپيدها و ليپوپروتيين هاي پلاسما اغلب از سنين پايين شروع مي شود و در بزرگسالي به صورت بيماري بروز مي کند. به منظور بررسي آثار فعاليت بدني در رشته هاي فوتبال و کشتي در سنين 18-15 سال بر اين عوامل، 46 دانش آموز دوره متوسطه (15 فوتباليست 15 کشتي گير عضو کانون ورزشي و 16 غير ورزشکار) انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع علي يا پس از وقوع و بين آزمودني ها از نظر سن و وزن تفاوت معني داري وجود داشت. پس از اندازه گيري چربي زير پوستي در 3 نقطه پشت بازو، تحت کتف، ساق پا و استفاده از فرمول اسلاتر - اصلاح شده توسط لومان درصد چربي بدن آزمودنيها را محاسبه شد. بعد از خون گيري از شرکت کنندگان در حالت 14-12 ساعت ناشتا و با گذشت 48 ساعت از آخرين جلسه تمرين، ميزان ليپيدها و ليپوپروتيين هاي سرم آزمودني ها با استفاده از دستگاه اتوآنالايزر تعيين شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS آزمون T و آناليز واريانس نشان داد که : ميزان کلسترول تام LDL-C ,(P=0.005) نسبت (P=0.000) TC/HDL-C و درصد چربي بدن (P=0.007) در دانش آموزان ورزشکار از دانش آموزان غير ورزشکار کمتر است، در مورد HDL-C آزمون LSD نشان داد که فقط در گروه فوتباليست ميزان آن از گروه غير ورزشکار بيشتر است. (P=0.01).همچنين بين ميزان TG گروهها تفاوت معني دار مشاهده نشد (P>0.05) بين درصد چربي بدن با (r=0.58, P=0.000)TC با (r=0.49, P=0.001)TG با LDL-C با (r=0.47, P=0.002) همبستگي وجود داشت. بررسي نتايج پژوهش تفاوت معني داري بين ميزان متغيرهاي اندازه گيري شده در دو گروه فوتباليست ها و کشتي گيران نشان نداد (P>0.05). يافته هاي پژوهش ضمن تاييد تاثير مثبت فعاليت بدني (در سنين نوجواني و جواني) بر ترکيب بدن، ليپيدها و ليپو پروتيين هاي پلاسما فوايد ورزش را در کاهش عوامل خطر قلبي و عروقي نشان داد و نقش پيشگيري کننده آن را در اين زمينه نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قراخانلو، ر.، و صفری کرمی تهرانی، ف.، و عباس پور، م. (1379). مقایسه میزان چربی های خون, درصد چربی زیر پوستی و تعیین رابطه آنها در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار سنین 15 تا 18 سال. المپیک, 8(4-3 (پیاپی 18)), 79-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41320Vancouver : کپی

قراخانلو رضا، صفری کرمی تهرانی فاطمه، عباس پور مهدی. مقایسه میزان چربی های خون, درصد چربی زیر پوستی و تعیین رابطه آنها در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار سنین 15 تا 18 سال. المپیک. 1379 [cited 2022January29];8(4-3 (پیاپی 18)):79-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41320IEEE : کپی

قراخانلو، ر.، صفری کرمی تهرانی، ف.، عباس پور، م.، 1379. مقایسه میزان چربی های خون, درصد چربی زیر پوستی و تعیین رابطه آنها در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار سنین 15 تا 18 سال. المپیک, [online] 8(4-3 (پیاپی 18)), pp.79-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41320. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 527 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی