نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 49 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

ترجمه، تعيين پايايي و روايي گونه فارسي پرسشنامه SF-36

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
 
چکیده: 
اين مطالعه به منظور ترجمه و تعيين پايايي و روايي گونه فارسي ابزار استاندارد بين المللي SF-36 براي اندازه گيري كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي طراحي و انجام شد. پس از اخذ اجازه لازم بر اساس روش توصيه شده Forward-Backward، پرسشنامه مذکور ترجمه و در مطالعه اي آزمايشي به كار برده شده و پس از اعمال تغييرات لازم، پرسشنامه نهايي در مطالعه اي جمعيتي در شهر تهران در افراد سنين 15 سال و بالاتر به كار برده شد.ميانگين سني پاسخ دهندگان 1/35 سال با انحراف معيار (16±) بوده و اكثر حجم نمونه مورد مطالعه متاهل بودند (58 درصد). متوسط سال هاي تحصيل پاسخ دهندگان 10 سال با انحراف معيار (5/4±) به دست آمد.آزمون پايايي پرسشنامه با استفاده از تحليل آماري «همخواني داخلي» و آزمون روايي با استفاده از روش «مقايسه گروه هاي شناخته شده» و «روايي همگرايي» مورد ارزيابي قرار گرفت. تحليل «همخواني داخلي» نشان داد كه به جز مقياس نشاط (a=0.65) ساير مقياس هاي گونه فارسي SF-36 از حداقل ضرايب استاندارد پايايي در محدوده 77/0 تا 9/0 برخوردارند.آزمون آماري «مقايسه گروه هاي شناخته شده» نشان داد كه گونه فارسي SF-36 قادر به افتراق زير گروه هاي جمعيتي به تفكيك جنس و سن است به اين نحو كه افراد مسن تر و زنان در تمامي مقياس ها امتيازهاي پايين تري را به دست آوردند. آزمون «روايي همگرايي» به منظور بررسي فرضيات اندازه گيري با استفاده از همبستگي هر سوال با مقياس فرضيه سازي شده نيز نتايج مطلوبي را به دست داده و تمامي ضرايب همبستگي بيش از مقدار توصيه شده 4/0 به دست آمد (دامنه تغييرات ضرايب 58/0 تا 95/0). آزمون تحليل عاملي نيز دو جزء اصلي را به دست داد كه 9/65 درصد پراكندگي ميان مقياس هاي پرسشنامه SF-36 را توجيه مي نمود.در مجموع نتايج نشان داد که گونه فارسي ابزار استاندارد SF-36، به منظور اندازه گيري كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي از پايايي و روايي لازم برخوردار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منتظری، ع.، و گشتاسبی، آ.، و وحدانی نیا، م. (1384). ترجمه, تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه SF-36. پایش, 5(1), 49-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41305Vancouver : کپی

منتظری علی، گشتاسبی آزیتا، وحدانی نیا مریم سادات. ترجمه, تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه SF-36. پایش. 1384 [cited 2022July02];5(1):49-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41305IEEE : کپی

منتظری، ع.، گشتاسبی، آ.، وحدانی نیا، م.، 1384. ترجمه, تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه SF-36. پایش, [online] 5(1), pp.49-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41305. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2012 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی