3 SID.ir | تاثير زمان تزريق عضلاتي سنتوسينون بر خون ‌ريزي پس از زايمان

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير زمان تزريق عضلاتي سنتوسينون بر خون ‌ريزي پس از زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه: خون‌ريزي پس از زايمان، شايع‌ترين خون‌ريزي جدي و خطرناك در مامايي است و استفاده از داروهاي اكسي توسيك، مي‌تواند آن را به طور قابل توجهي كاهش دهد. هدف: مطالعه به منظور تعيين تأثير زمان تزريق عضلاني سنتوسينون بر ميزان خون‌ريزي پس از زايمان انجام شد. مواد و روش‌ها: در اين كارآزمايي باليني 100 خانم باردار مراجعه كننده به زايشگاه منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كرمان با روش نمونه‌گيري آسان انتخاب و به دو گروه تقسيم شدند (به صورت يك در ميان). براي يك گروه پس از خروج جنين و براي گروه ديگر پس از خروج جفت 10 واحد سنتوسينون عضلاني تزريق شد و ميزان خون‌ريزي تا 2 ساعت پس از خروج جفت به وسيله توزين پدها، شان‌ها و تامپون‌هاي آغشته به خون در دو گروه تعيين و مقايسه شد. اطلاعات به دست آمده در فرم مصاحبه و مشاهده، ثبت و يا استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها: ميانگين خون‌ريزي گروه اول 216.8و گروه دوم261.8ميلي ليتر بود. 2 نفر (4%) در گروه اول و 3 نفر (6%) در گروه دوم خون‌ريزي بيش از 500 ميلي ليتر داشتند و آزمون‌هاي اختلاف معني داري را بين دو گروه نشان نداد. نحوه خروج جفت در اكثر افراد گروه اول از نوع شولتز بود و از نظر آماري بين نحوه خروج جفت و زمان دريافت سنتوسينون ارتباط معني داري وجود داشت (۰.۰۰۶=P). هيچ موردي از باقي‌ماندن جفت در دو گروه ديده نشد و بين طول مرحله سوم زايمان، ميزان خروج دستي جفت و عوارض جانبي سنتوسينون در دو گروه اختلاف معني دار آماري وجود نداشت. نتيجه گيري: اگرچه اختلاف معني دار آماري بين ميزان خون‌ريزي دو گروه مشاهده نشد، اما با توجه به تفاوت ميزان خون‌ريزي دو گروه و عدم اختلاف در عوارض زايماني، تزريق سنتوسينون عضلاتي بعد از خروج جنين توصيه مي‌شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی