برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي 5 ساله سرطان پستان در بيمارستان شهيد رجايي بابلسر (1383-1379)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش مامایی و پزشکی اجتماعی، گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 

مقدمه: سرطان پستان بيماري مهلكي است كه سالانه موجب مرگ و ناتواني صدها هزار زن در سراسر دنيا مي شود و به نظر مي رسد كه شيوع آن در مناطق شمالي كشور نيز رشد فزاينده اي داشته باشد، در حالي كه اطلاعات دقيقي در رابطه با سرطان پستان در اين منطقه وجود ندارد. هدف اين مطالعه تعيين ماهيت آماري اين بيماري در بيماران مراجعه كننده به مركز فوق است.
روش كار: بخش راديوتراپي و اونكولوژي بيمارستان شيهد رجايي بابلسر، به عنوان يك مركز ارجاعي از 4 استان مازندارن، گيلان، سمنان و گلستان است كه پي گيري بيماران بعد از درمان را نيز برعهده دارد. اين مطالعه يك بررسي 5 ساله است (1383-1379) كه بر روي كليه بيماران مراجعه كننده به اين مركز (مجموعا 403 بيمار) باتشخيص سرطان پستان انجام شده است.
نتايج: سرطان پستان با ميزان 24.9% شايع ترين نوع سرطان در ميان زنان مراجعه كننده به مركز فوق بود كه در طي سالهاي 83-79 روند رو به افزايشي داشته است. ميزان بروز وابسته به سن، افزايشي را از اواسط دهه سوم 35 سال تا آواخر دهه چهارم 49 سال و بعد از آن روند رو به كاهشي را نشان مي دهد. شايع ترين علامت اوليه براي مراجعه به پزشك كشف توده در پستان ( 94.1%) و نيز شايع ترين محل درگيري اوليه پستان چپ (52.8%) در ربع فوقاني خارجي آن (54.6%) بوده است. در مرحله بندي بيماريه 42.5% بيماران در مرحله 3 و شايع ترين تظاهر مورفولوژيك (87.4% )(Morphologic pattern  ) كارسينوم مهاجم مجرايي بوده است و بيشترين ضايعه همراه تغييرات فيبروكيستيك بود. از نظر وضعيت TNM سايز تومور در 38.3% موارد در مرحله T2 (5-2 سانتي متر)، از نظر درگيري غدد لنفاوي 60% در مرحله N1 و نيز 7.2% متاستاز داشتند. لازم به ذكر است كه شيوع سرطان پستان در طي حاملگي در مطالعه ما 1.2% و نيز شيوع آن در مردان 1.7% بوده است. درگيري دو طرفه پستان در 3.2% موارد وجود داشته است. ارتباط معني داري بين اندازه تومور با وضعيت غدد لنفاوي و متاستاز و نيز بين وضعيت غدد لنفاوي با متاستاز يافت شد. اما مرحله بيماري با سن ارتباط معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: سن ابتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به مركز ما به مراتب كمتر از سن شايع سرطان پستان ذكر شده در منابع خارجي است. به هر حال در شرايطي كه روشهاي جديد پيش گيري از سرطان پستان در جهت پيش گيري اوليه در حال تكامل است و با در نظر گرفتن اين موضوع كه نيمي از بيماران ما در مرحله 3 يا بالاتر مراجعه نموده اند، تدوين راه كارهايي جهت دسترسي مطلوب زنان به امكانات تشخيصي جهت پيشگيري ثانويه (غربال گري) از سرطان پستان، اوليه ترين حقوق اساسي آنها براي سلامتي محسوب مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی