نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1380 , دوره  4 , شماره  6 ; از صفحه 58 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني آلودگي به ساركوسيست در گاوميشهاي كشتار شده در كشتارگاه اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است