برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  60 , شماره  3 ; از صفحه 235 تا صفحه 239 .
 
عنوان مقاله: 

آناليز ادراري و بررسي فعاليت آنزيمهاي ادراري در شترهاي يك كوهانه ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
هدف: بررسي فعاليت آنزيمهاي آسپارتات آمينوترانسفراز (AST)، آلانين آمينوترانسفراز (ALT)، فسفاتاز قليايي (ALP)، لاكتات دهيدروژناز (LDH) و گاماگلوتاميل ترانسفراز (GGT) در ادرار شترهاي به ظاهر سالم يك كوهانه ايراني.طرح: بررسي توصيفي.حيوانات: پنجاه نفر شتر يك كوهانه ايراني.روش: نمونه هاي ادرار 50 نفر شتر يك كوهانه بالغ ايراني در شرايط يكسان مديريتي و تغذيه اي گرفته شدند. پيش از اندازه گيري آنزيمهاي ادراري، تمام نمونه هاي ادرار با دستگاه ليوفيليزاتور تغليظ شدند. پس از تغليظ نمونه ها، فعاليت آنزيمهاي AST، ALT، ALP، LDH و GGT به روشهاي متداول آزمايشگاهي اندازه گيري شدند. آزمايش تجزيه كامل ادرار و سنجش كراتينين ادرار نيز بر روي تمام نمونه ها انجام شد.تجزيه و تحليل آماري: نتايج بدست آمده با آزمونهاي آناليز واريانس (ANOVA)، دانكن و آناليز رگرسيون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.نتايج: بيشترين فعاليت آنزيمي در ادرار شترهاي يك كوهانه ايراني مربوط به LDH و كمترين فعاليت آنزيمي مربوط به GGT است. pH ادرار شترهاي ايراني قليايي و غلظت كراتينين ادرار آنها به نسبه بالا بود. آزمايش تجزيه ادرار شترهاي ايراني حكايت از وضعيت طبيعي ادرار آنها داشت. همبستگي هاي معني داري ميان فعاليت GGT و كراتينين ادرار (P<0.05; r=0.26) و فعاليت ALT و وزن مخصوص ادرار (P<0.05; r=0.27) شترهاي يك كوهانه ايراني ديده شد.نتيجه گيري: در پژوهش حاضر، ميزان فعاليت آنزيمهاي AST، ALT، ALP، LDH و GGT ادرار شترهاي به ظاهر سالم ايراني مي تواند به عنوان مبنايي براي مقايسه با فعاليت اين آنزيمها در اختلالات و بيماريهاي كليوي شتر مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نظیفی حبیب آبادی، س.، و صائب، م.، و دادور، ل. (1384). آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی . مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 60(3), 235-239. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41066Vancouver : کپی

نظیفی حبیب آبادی سعید، صائب مهدی، دادور لیلا. آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی . مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1384 [cited 2022January20];60(3):235-239. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41066IEEE : کپی

نظیفی حبیب آبادی، س.، صائب، م.، دادور، ل.، 1384. آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی . مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 60(3), pp.235-239. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41066. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی