نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1381 , دوره  - , شماره  28 ; از صفحه 123 تا صفحه 130 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روند برنامه تحقيقات صنعتي در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است