برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي دقت يك نوع Electronic Apex Locator در تعيين طول كانال دندانهاي شيري در شرايط In vivo

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: راديوگرافي معمول ترين روش تعيين طول ريشه در درمانهاي اندودنتيك مي ‌باشد كه استفاده از آن در كودكان به دليل خطرات اشعه، تداخل تصوير جوانه دندانهاي دايمي با ريشه دندانهاي شيري و عدم همكاري، مشكلاتي را به همراه دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي دقت يك وسيله الكترونيكي تعيين طول كانال دندان (Dentaport ZX) در اندازه ‌گيري طول كانال دندانهاي شيري در شرايط In vivo انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه ارزيابي روشهاي تشخيصي، بافت پالپي 52 دندان (115 كانال) كه قرار بود كشيده شوند خارج شد. طول كانال ريشه دندانها توسط دستگاه Dentaport ZX تعيين گرديد؛ سپس دندانها كشيده شدند و طول حقيقي كانال دندانها با فايل شماره 15 K-Type با دقت mm 0.1 به وسيله كوليس اندازه‌ گيري و با هم مقايسه شد. اطلاعات با استفاده از آزمونهاي اسميرنوف كلوموگروف، chi-square، آناليز واريانس و ضريب همبستگي درون گروهي و سطح معني ‌داري p<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تفاضل اندازه‌ گيري هاي طول كانال دندانهاي شيري از دو طريق چشمي و با دستگاه، 0.384 ± 0.170 ميليمتر بود. بيشترين انحراف از طول واقعي كانال بين 0.2- تا 0.2+ ميليمتر و دقت دستگاه در حد فاصل 0.5 ± ميليمتر از فورامن ‌آپيكال‌ 92.17% و در حد فاصل 0.2± ميليمتر از فـورامن ‌آپـيكال 66.96% بود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر، استفاده از Dentaport ZX براي درمان اندودانتيك دندانهاي شيري مي ‌تواند مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی