برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 86 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي دانش، نگرش و عملكرد پزشكان عمومي و متخصصين داخلي شهرستان كرمان در مورد ارتباط هليكوباكتر پيلوري با زخم پپتيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

شناخت پزشكان از هليكوباكترپيلوري و همراهي آن با زخم معده سير طبيعي اين بيماري مزمن را تغيير داده، به طوري كه ريشه كني اين باكتري در سال هاي اخير موجب كاهش چشمگير عود زخم و عوارض آن گرديده است. هدف از اين مطالعه مقطعي، بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد پزشكان عمومي و متخصصين داخلي شهرستان كرمان از هليكوباكترپيلوري، ارتباط آن با زخم پپتيك و شيوه هاي تشخيصي - درماني آن بود. بدين منظور، 206 پزشك شاغل 179) پزشك عمومي، 27 متخصص داخلي( به وسيله پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج داده ها به شرح زير استخراج گرديد. ميانگين سن پزشكان عمومي 35.7 ±10.3 سال و ميانگين سن متخصصين داخلي 42.7±8.5 سال بود. پاسخ صحيح پزشكان عمومي به سوالات دانش، نگرش و عملكرد به ترتيب 45.8، 25.4 و 34.6 درصد و پاسخ صحيح متخصصين داخلي 81.5، 70 و 74 درصد بود. در بين عوامل ايجاد زخم، 49.2 درصد پزشكان عمومي و 81.5 درصد متخصصين از نقش هليكوباكترپيلوري )به ميزان بيش از (%50 آگاهي داشتند. همچنين 40.2 درصد پزشكان عمومي و 81.5 درصد متخصصين از بين بردن اين باكتري را در زمينه درمان زخم پپتيك ضروري مي دانستند. پزشكان متخصص در 77.8 درصد موارد اقدام به درمان ريشه كني استاندارد مي كردند، در حالي كه تنها 8.9 درصد پزشكان عمومي اين شيوه درمان را به كار مي بردند و 53.7 درصد آنان بيماران را به متخصصين ارجاع مي دادند. ميانگين امتياز كلي پزشكان عمومي 16.4±2 و از آن متخصصين 33.8±1.9 از مجموع 40 امتياز بود. با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه بين دانش - نگرش و دانش- عملكرد پزشكان عمومي همبستگي ضعيف و مستقيم r=0.20) و (r=0.12 و در مورد متخصصين همبستگي متوسط و مستقيم r=0.35) و (r=0.46 وجود داشت. نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه بكارگيري تدابير تشخيصي و درماني در مورد هليكوباكترپيلوري در زخم پپتيك نيازمند توجه بيشتر بوده و برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب را به ويژه جهت پزشكان عمومي توصيه مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی