برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي كفايت دياليز بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز دياليز شهر اردبيل، 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: چندين دهه است که از همودياليز به عنوان درمان جايگزين در مبتلايان به نارسايي انتهايي کليه استفاده مي شود، اما هنوز به اين سوال که يک بيمار اورميک به چه مقدار همودياليز نيازمند است پاسخ داده نشده است. روش هاي متعددي براي بررسي ميزان نياز و کفايت همودياليز وجود دارد. يکي از اين روش ها، بررسي و محاسبه KT/V بيماران همودياليزي است. اين مطالعه با هدف تعيين کفايت همودياليز بيماران همودياليزي انجام گرديده است.روش کار: در اين مطالعه توصيفي همه بيماراني که در مرکز دياليز شهر اردبيل طي سال 1381 دياليز شدند مورد بررسي قرار گرفتند. از کليه بيماران قبل و بعد از انجام همودياليز نمونه خون تهيه و ميزان اوره و هموگلوبين اندازه گيري شد. براي بررسي کفايت دياليز از روش KT/V استفاده گرديد. در تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و استنباطي (مجذور کاي) استفاده گرديد.يافته ها: نتايج نشان داد KT/V %90 بيماران همودياليزي زير 1.2 بود. %54.3 بيماران سه بار در هفته دياليز مي شدند. ميانگين طول مدت دياليز نمونه ها 2.4 ± 1.63 سال و ميانگين هموگلوبين آنان 8.27 ±1.69 گرم در دسي ليتر بود، همچنين بين کفايت دياليز و نوع دستگاه رابطه آماري معني داري وجود نداشت.نتيجه گيري: با معيار KT/V ميزان بسيار زيادي (%90) از بيماران اين مرکز دياليز ناکافي داشتند. اميد است نتايج حاصل از اين تحقيق در جهت بهبود وضعيت همودياليز بيماران در اين مرکز مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مظفری، ن.، و محمدی، م.، و دادخواه، ب.، و مهدوی، ع. (1383). بررسی کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز شهر اردبیل, 1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 4(2 (پیاپی 14)), 52-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=39569Vancouver : کپی

مظفری ناصر، محمدی محمدعلی، دادخواه بهروز، مهدوی عبداله. بررسی کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز شهر اردبیل, 1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1383 [cited 2022January23];4(2 (پیاپی 14)):52-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=39569IEEE : کپی

مظفری، ن.، محمدی، م.، دادخواه، ب.، مهدوی، ع.، 1383. بررسی کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز شهر اردبیل, 1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 4(2 (پیاپی 14)), pp.52-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=39569. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی