برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  13 , شماره  22 ; از صفحه 25 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

مشخصات فيزيكي گسيل هاي صوتي خودبخودي گوش، گسيل هاي صوتي برانگيخته گذرا از گوش و گسيل هاي صوتي حاصل از اعوجاج گوش پسران 7 - 11 سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: بررسي مشخصات فيزيكي گسيل هاي صوتي خودبخودي گوش، گسيل هاي صوتي برانگيخته گذرا از گوش و گسيل هاي صوتي حاصل از اعوجاج گوش پسران (7 -11) سال با شنوايي هنجار.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي روي 100 پسر دبستاني 7 -11 ساله با شنوايي هنجار و ساكن منطقه 12 تهران صورت گرفت. نمونه ها تحت معاينه اتوسكپي، اديومتري تن خالص و ايميتانس قرار گرفتند و در صورت طبيعي بودن نتايج آزمون OAEs انجام شد. اثر گوش مورد مطالعه و دست برتري نيز بررسي گرديد.
نتايج: در آزمون SOAE، حدود 30 درصد از افراد مورد مطالعه، واجد گسيلهاي صوتي خودبخودي گوش بودند كه تعداد، ميانگين فركانس و ميانگين دامنه گسيل ها بين گوش راست و چپ تفاوت معني داري را نشان نداند.
در آزمون TEOAE، ميانگين دامنه گسيل ها بين گوش راست و چپ افراد مورد مطالعه در پاسخ كلي و در فركانس هاي 1 و 3 كيلو هرتز تفاوت معني داري را نشان دادند (p<0.05).
كه اين تفاوت مبين فراواني بيشتر دامنه ها در گوش راست مي باشد.
در آزمون TEOAE، ميانگين دامنه گسيل ها بين افراد راست برتر و چپ برتر تفاوت معني داري را نشان ندادند.
در آزمون TEOAE، ميانگين دامنه گسيل ها بين گوش راست و چپ افراد مورد مطالعه تفاوت معني داري را نشان ندادند.
در آرمون DPOAE، ميانگين دامنه گسيل ها در فركانس هاي 1611، 2026، 2564 هرتز، بين افراد راست برتر و چپ برتر، تفاوت معني داري را نشان دادند (p<0.05). كه اين تفاوت مبين فراواني بيشتر دامنه ها در افراد چپ برتر مي باشد.
در آزمون TEOAE، ميانگين دامنه گسيل ها بين گوش راست و چپ افراد مورد مطالعه تفاوت معني داري را نشان ندادند.
در آزمون DPOAE، ميانگين دامنه گسيل ها در فركانس هاي، 1611، 2026، 2564، هرتز، بين افراد راست برتر و چپ برتر، تفاوت معني داري را نشان دادند (p<0.05). كه اين تفاوت مبين فراواني بيشتر دامنه ها در افراد چپ برتر مي باشد.
بحث: يافته هاي حاصله در سه مورد با ساير مطالعات متفاوت است كه عبارتند از برابري تعداد SOAE در دو گوش، يكساني دامنه DPOAE دو گوش، تاثير دست برتري بر ميانگين دامنه گسيل ها در برخي فركانس ها. بنابراين لازم است اين نكات در آزمون OAE پسران نوجوان مدنظر قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی