برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1384 , دوره  23 , شماره  78 ; از صفحه 57 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

نقش لاپاروسكوپي در درمان سنگهاي مشكل حالب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

هدف: اين مطالعه با هدف تعيين کارايي لاپاروسکوپي در درمان سنگهاي مشکل حالب طراحي و اجرا گرديد.
روش ها: در اين مطالعه در سالهاي 82 تا 1384 در بيمارستان نور اصفهان انجام گرفت. در 16 بيمار مبتلا به سنگ حالب 10) مرد و 6 زن( اقدام به لاپاروسکوپي براي خارج کردن سنگ نموديم. روش ما لاپاروسکوپي ترانس پريتونئال بود. 9 بيمار سنگ ابتداي حالب و 7 بيمار سنگ ميانه يا انتهاي حالب داشتند. معيار ما براي انتخاب بيمار جهت لاپاروسکوپي، اندازه بزرگ سنگ 1) سانتي متر يا بيشتر( يا عدم موفقيت سنگ شکني برون اندامي (Extra corporeal shock wave lithotripsy) يا سنگ شکني درون اندامي (Intra corporeal lithotripsy) براي درمان سنگ بود. براي سنگهاي ابتداي حالب از 3 تروکار و براي سنگهاي ميانه و انتهاي حالب از 4 تروکار استفاده کرديم. در 10 بيمار محل انسزيون حالب با يک سوچور قابل جذب 4-0 بسته شد )و در 2 نفر از اين بيماران کاتتر دبل جي نيز در حالب گذاشته شد(. در 6 بيمار باقيمانده فقط کاتتر دبل جي با يورتروسکوپ گذاشته شد و انسزيون روي حالب بدون سوچوررها شد.
نتايج: خروج سنگ حالب بطريق لاپاروسکوپي ترانس پريتونئال در هر 16 بيمار موفقيت آميز بود. زمان عمل بين 2.4 تا 4.5 ساعت )متوسط 3.2 ساعت( و مدت بستري در بيمارستان بين 3 تا 14 روز )متوسط 6.3 روز( محاسبه شد. تمام بيماران در KUB بعد عمل عاري از سنگ شده بودند. فقط 3 بيمار دچار عوارض جدي بعد عمل (نشت طولاني مدت ادرار از درن) شدند که در يکي از آنها مجبور به عمل جراحي باز جهت بستن برش روي حالب شديم. هر سه بيمار مذکور از گروهي بودند که انسزيون روي حالب بدون سوچورها شده بود. IVP طي دوره پيگيري بعد عمل فقط در 10 بيمار انجام شد که بقاياي سنگ يا انسداد در حالب در هيچ يک مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يورتروليتوتومي لاپاروسکوپيک روشي موثر و کارآمد با ميزان موفقيت بالا براي خارج کردن سنگهاي حالب است. اگر چه هنوز سنگ شکني برون اندامي و درون اندامي روشهاي انتخابي و خط اول درمان براي سنگهاي حالب هستند اما در مواردي که به علت بزرگي اندازه سنگ يا گير افتادن سنگ در مخاطب حالب يا به هر دليل ديگري روشهاي فوق ناموفق باشند، يورتروليتوتومي لاپاروسکوپيک جايگزين مناسبي براي جراحي باز مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی