برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع كلونيزاسيون و عفونت خوني ناشي از كاتترهاي وريد مركزي و عوامل تاثير گذار بر آن در بيمارستان لقمان حكيم در سال هاي 82-1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان لقمان حکیم، بخش جراحی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: عفونت وابسته به کاتتر از شايع ترين عوارضي است که به دنبال تعبيه کاتتر در داخل وريدهاي مرکزي بروز مي کند. اين عارضه در 3 تا 7 درصد کاتترهاي تعبيه شده پديد مي آيد. در صورت بروز منجر به مرگ و مير و ناتواني، افزايش مدت اقامت بيمار در بيمارستان و بالا رفتن هزينه هاي بيمارستاني مي شود. جهت پيشگيري از بروز و درمان اين عارضه بايد با تعيين ميزان فراواني عفونت در مراکز درماني و شناسايي ميکروارگانيزم عامل عفونت با آن مبارزه کرد. اين مطالعه جهت تعيين شيوع کلونيزاسيون و عفونت خوني کاتترهاي وريد مرکزي و تعيين عوامل تاثير گذار بر آن در بيمارستان لقمان حکيم انجام شده است.مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي - توصيفي بر روي تمام بيماران بزرگسالي که نياز به کاتتر وريد مرکزي بيش از 3 روز داشته اند، انجام شد. تمام کاتترها را دستيار جراحي عمومي با روش يکساني تعبيه مي کرد و بعد از خارج کردن کاتتر دو قطعه ابتدايي و انتهايي به طور جداگانه جهت کشت نيمه کمي به آزمايشگاه ارسال مي شد. در صورت حضور 15 کلوني يا بيشتر و عدم حضور علايم عفونت، کلونيزاسيون ميکروبي محسوب مي شد و اگر يک نوع ارگانيسم از کشت قطعات کاتتر و کشت خون همزمان به دست مي آمد و بيمار علايم عفونت را داشت عفونت خوني وابسته به کاتتر قلمداد مي شد. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کاي يا آزمون فيشر تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: از 202 بيماري که کاتتر وريد مرکزي براي آنها تعبيه شده بود 47 نفر (%23.2) دچار کلونيزاسيون ميکروبي و چهار نفر (%19.8) دچار عفونت خوني وابسته به کاتتر شدند. شايع ترين ارگانيسم عامل کلونيزاسيون در اين مطالعه استافيلوکوک کواگولاز منفي بود. ارتباط معني دار آماري بين مدت نگهداري کاتتر، انديکاسيون کاتترگذاري و کلونيزاسيون ميکروبي مشاهده شد ولي اين ارتباط در مورد بروز عفونت خوني وابسته به کاتتر و اين عوامل ثابت نشد.نتيجه گيري: ميزان کلونيزاسيون و عفونت ميکروبي وابسته به کاتتر در مطالعه حاضر در مقايسه با ساير مطالعات در محدوده قابل قبولي قرار دارند. چون ميکروب هاي عامل کلونيزاسيون و عفونت خوني وابسته به کاتتر عمدتا از انواع فلور طبيعي پوست بودند. به نظر مي رسد آلودگي کاتترها به هنگام نصب ايجاد شده باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یگانه، ر.، و بهرامی، ف.، و کلاهی، ع.، و احمدی، م.، و حجتی، م. (1384). بررسی شیوع کلونیزاسیون و عفونت خونی ناشی از کاتترهای ورید مرکزی و عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان لقمان حکیم در سال های 82-1381. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 10(4 (پی در پی 46)), 265-270. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=39187Vancouver : کپی

یگانه روح اله، بهرامی فرانک، کلاهی علی اصغر، احمدی مینا، حجتی محسن. بررسی شیوع کلونیزاسیون و عفونت خونی ناشی از کاتترهای ورید مرکزی و عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان لقمان حکیم در سال های 82-1381. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1384 [cited 2022January22];10(4 (پی در پی 46)):265-270. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=39187IEEE : کپی

یگانه، ر.، بهرامی، ف.، کلاهی، ع.، احمدی، م.، حجتی، م.، 1384. بررسی شیوع کلونیزاسیون و عفونت خونی ناشی از کاتترهای ورید مرکزی و عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان لقمان حکیم در سال های 82-1381. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 10(4 (پی در پی 46)), pp.265-270. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=39187. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی