نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر - آذر 1376 , دوره  21 , شماره  3 ; از صفحه 18 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي جنبه هاي طراحي، اجرا، تحليل آماري و ارايه مقاله هاي پزشكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است