نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1375 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 167 تا صفحه 181 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير ميكوريز در جذب فسفر و شاخصهاي رشد دو گونه كاج ايراني و كاج سياه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است