نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1376 , دوره  28 , شماره  3 ; از صفحه 15 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ژنوتيپ هاي مختلف چغندر قند از نظر تحمل به خشكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است