نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1373 , دوره  7 , شماره  4-3 ; از صفحه 10 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين شير مصرفي و پوسيدگي دندان كودكان (5-3) ساله شهرستان ري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است