نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1374 , دوره  3 , شماره  12 ; از صفحه 89 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

كشاورزي و توسعه پايدار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است