برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
آبزيان :   1372 , دوره  4 , شماره  11 ; از صفحه 15 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

تاريخچه سفرهاي دريايي و تحقيقات ماهي شناسي در درياي خزر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است