برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ريز نشت آپيكالي چهار نوع كانال سيلر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سيلر كانال ريشه، ماده اي است كمكي كه جهت بالا بردن كيفيت پركردگي كانال ريشه استفاده مي شود. هدف از انجام اين مطالعه آزمايشگاهي كه با استفاده از روش نفوذ رنگ انجام شد مقايسه ميزان ريزنشت آپيكالي چهار نوع كانال سيلر مي باشد.

مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي 140 دندان قدامي تك كانال كشيده شده انجام شد، دندان ها به چهار گروه آزمون و دو گروه كنترل مثبت و منفي تقسيم شدند و هر گروه آزمون توسط يكي از 4 نوع سيلر: 1- AH26 2- ZOE 3- Apexit 4- Dorifill و گوتاپركا و به روش تراكم جانبي پر شدند. دندانها پس از مراحل دكلسيفيكاسيون درون جوهر هندي به مدت 15 دقيقه قرار گرفتند و در 3000 دور در دقيقه سانتريفوژ و سپس به مدت 72 ساعت درون جوهر غوطه ور شدند. بعد از برش طولي ميزان نفوذ رنگ توسط سه دندانپزشك با استفاده از كوليس و ذره بين اندازه گيري و سپس نتايج به روش آماري آناليز واريانس و t-test مقايسه گرديدند.

يافته ها: گروه AH26 به ميزان 3.08 ميلي متر، ZOE به ميزان 3.25 ميلي متر، Apexit به ميزان 3.82 ميلي متر و Dorifill به ميزان 3.86 ميلي متر ريز نشت را نشان دادند. هم چنين نتايج نشان داد كه ميزان ريز نشت بين دو گروه AH26 , ZOE معني دار نبود ولي بين دو گروه Apexit و Dorifill با ZOE تفاوت معني داري بود (P<0.0007).

نتيجه گيري: اين نتايج نشان دادند كه سيلر AH26  بهترين سيلر از نظر ريز نشت مي باشد كه براي تاييد بيشتر آن، مطالعات كلينيكي تكميلي بر روي انسان و حيوان و به صورت طولاني مدت پيشنهاد مي شود.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی