نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1384 , دوره  27 , شماره  3 ; از صفحه 27 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه حداقل غلظت مهاركنندگي آنتي بيوتيك هاي شايع بر روي سويه هاي اشريشياكلي ايزوله شده از عفونتهاي دستگاه ادراري در بيماران سرپايي و بستري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 
زمینه و اهداف: عفونتهای دستگاه ادراری از شایعترین عفونتهای باکتریایی و فراوان ترین عفونت های بیمارستانی بوده و علت مهم سپتی سمي به شمار می روند که به مرگ و میر فراوان منجر می گردند. اشریشیاکلی شایعترین عامل عفونت ادراری در بیماران سرپایی و بستری محسوب می شود، بنابراین تعیین الگوی حساسیت آن برای درمان مطلوب، لازم است.روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بود که بر روی سویه های اشریشیاکلی ایزوله شده از 103 بیمار سرپایی و 102 بیمار بستری مبتلا به عفونت ادراری از مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) تبریز انجام شد. در مطالعه حاضر، الگوی حساسیت سویه های اشریشیاکلی به تفکیک در دو گروه سرپایی و بستری نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج به کمک روش دیسک آگار دیفیوژن و حداقل غلظت مهارکنندگی آنها با روش آگار دایلوشن تعیین و نتایج در دو گروه سرپایی و بستری مقایسه گردید. در بخش دوم مطالعه، شیوع عفونت بیمارستانی و ریسک فاکتورهای موثر بر آن شامل استفاده از کاتتر، بیماری زمینه ای، وجود نقص ایمنی، سابقه مصرف آنتی بیوتیک و ... بر اساس پرسشنامه آماده شده ارزیابی گردید.یافته ها: در تحقیق حاضر، با تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفالوتین، نالیدیکسیک اسید و نیتروفورانتوئین برای سویه های اشریشیاکلی جدا شده از افراد سرپایی و بستری، معلوم شد که سویه های ایزوله شده از افراد بستری در مقایسه با سرپایی بیشتر بود اما فقط در مورد نیتروفورانتوئین و نالیدیکسیک اسید ارتباط معنی دار بود (p<0.05) و در مورد جنتامایسین و سفالوتین تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). سویه های اشریشیاکلی ایزوله شده از افراد سرپایی و بستری به ترتیب بیشترین مقاومت را نسبت به آمپی سیلین %85.4) و (%92.2 و کمترین مقاومت را نسبت به نیتروفورانتوئین %1.9) و (%3.9 داشتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که %23.5 افراد بستری دچار عفونت ادراری بیمارستانی ناشی از اشریشیاکلی بودند. پنجاه و شش نفر از افراد بستری از کاتتر استفاده کرده بودند که از این تعداد 20 نفر دچار عفونت شدند که نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار (p<0.05) بین استفاده از کاتتر و عفونت ادراری بیمارستانی است. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن شیوع عفونت بیمارستانی و نیز مقاومت باکتریایی توجه به عوامل مستعد کننده عفونت بیمارستانی نظیر استفاده نادرست از وسایل و تجهیزات، مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها و عدم رعایت نکات بهداشتی از طرف پرسنل ضروری است. علاوه بر این با توجه به یافته های این تحقیق نیتروفورانتوئین و جنتامایسین بعنوان داروی موثر در عفونتهای ادراری پیشنهاد می گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهشتی، ف.، و رحمتی، ا.، و اخی، م. (1384). مقایسه حداقل غلظت مهارکنندگی آنتی بیوتیک های شایع بر روی سویه های اشریشیاکلی ایزوله شده از عفونتهای دستگاه ادراری در بیماران سرپایی و بستری . مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 27(3), 27-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=37094Vancouver : کپی

بهشتی فاطمه، رحمتی احمد، اخی محمدتقی. مقایسه حداقل غلظت مهارکنندگی آنتی بیوتیک های شایع بر روی سویه های اشریشیاکلی ایزوله شده از عفونتهای دستگاه ادراری در بیماران سرپایی و بستری . مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1384 [cited 2022May22];27(3):27-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=37094IEEE : کپی

بهشتی، ف.، رحمتی، ا.، اخی، م.، 1384. مقایسه حداقل غلظت مهارکنندگی آنتی بیوتیک های شایع بر روی سویه های اشریشیاکلی ایزوله شده از عفونتهای دستگاه ادراری در بیماران سرپایی و بستری . مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 27(3), pp.27-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=37094. 

 
بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی