نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1376 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 32 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مقادير مختلف اوره و تاثير متقابل آن با فسفر و پتاسيم بر عملكرد و تجمع نيترات در سيب زميني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است