نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1372 , دوره  24 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 63 .
 
عنوان مقاله: 

اجزا عملكرد در لوبيا (Phaseolus vulgaris L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است