برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1381 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 91 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر کم آبياري به روش جويچه اي يک در ميان بر عملکرد ذرت دانه اي در شمال خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
 
چکیده: 

کمبود آب و کاهش تدريجي منابع آبي با کيفيت مناسب، از مهم ترين عوامل محدود کننده توليدات کشاورزي در اکثر نقاط جهان ايران به شمار مي رود. از اينرو پژوهش در زمينه بهينه سازي مصرف آب در مزارع کشاورزي جهت نيل به مقدار بهينه محصول توليدي به ازا مصرف کمتر آب امري ضروري مي باشد. يکي از روش هاي بهينه سازي مصرف آب، کم آبياري به روش جويچه اي يک در ميان مي باشد. به منظور بررسي تاثير آبياري جويچه اي يک در ميان بر عملکرد ذرت دانه اي اين طرح در قالب آزمون T در تابستان 1379 و 1380 در اراضي مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد - دزفول با بافت سيلتي رسي لوم اجرا گرديد. تيمارهاي مورد بررسي در اين طرح عبارت بودند از:
تيمار 1- آبياري جويچه اي يک در ميان متناوب تا زمان شروع گلدهي، تيمار 2- آبياري جويچه اي يک در ميان ثابت تا زمان شروع گلدهي، تيمار 3- آبياري جويچه اي يک در ميان متناوب تا آخر دوره رشد، تيمار 4- آبياري جويچه اي يک در ميان ثابت تا آخر دوره رشد، تيمار 5- آبياري برنامه ريزي شده (تيمار شاهد)
آبياري جويچه اي يک در ميان متناوب به اين مفهوم است که يکي از دو جويچه مجاور به صورت متناوب آبياري گرديده ليکن در آبياري جويچه اي يک در ميان ثابت فقط يکي از دو جويچه مجاور در کليه آبياري ها آب دريافت نموده است. در آبياري برنامه ريزي شده (تيمار 5)، زمان آبياري از طريق تشتک تبخير و مدت زمان آبياري از طريق معادله نفوذ کوستياکف - لوييس محاسبه گرديده و ساير تيمارهاي کم آبياري (تيمارهاي 1 تا 4) بر اين اساس برنامه ريزي شدند. نتايج دو سال آزمايش نشان داد که ميزان عملکرد دانه با رطوبت 14 درصد در سه تيمار 1، 2 و 5 در يک سطح آماري قرار داشته است
(a=%5)، ضمن آنکه ميزان آب صرفه جويي شده در تيمار 1 نسبت به آبياري برنامه ريزي شده (تيمار 5) در حدود 30 درصد بود. از اين نظر با توجه به ميزان آب صرفه جويي شده مي توان سطح زير کشت ذرت را افزايش داده و در نهايت سود خالص بيشتري عايد کشاورز نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 181
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی