نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  10 , شماره  31 ; از صفحه 35 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

سرواپيدميولوژي توكسوپلاسما در دختران دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز سال 1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، کد پستی: 15794-61357
 
چکیده: 
سابقه و هدف: توکسوپلاسموزيس، يکي از مهمترين بيماريهاي عفوني مشترک بين انسان و دام است، عامل آن توکسوپلاسما گوندي يک انگل تک ياخته درون سلولي است که ممکن است باعث عفونت هاي شديد در انسان و حيوانات اهلي شود. مطالعات اپيدميولوژيک پادتن توکسوپلاسما را در سرم خون حداقل 1.3 جمعيت بالغ اکثر کشورهاي جهان نشان مي دهد، که بيانگر تماس و آلودگي قبلي آنها با اين ارگانيسم و نشان دهنده انتشار وسيع و قدرت آلوده کنندگي توکسوپلاسما براي انسان است. امروزه براي تشخيص توکسوپلاسموز غالبا از تستهاي سرولوژيک براي اندازه گيري آنتي بادي اختصاصي استفاده مي شود. اين بررسي يک مطالعه توصيفي - مقطعي است که به منظور اندازه گيري تيتر IgG ضد توکسوپلاسما در سرم دختران دانشجو ساکن در خوابگاه گلستان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز صورت گرفت.مواد و روش ها: حجم نمونه مشتمل بر 256 نفر از دانشجويان بود. نمونه هاي سرم مورد آزمايش به روش غير تصادفي و آسان از ميان دانشجويان، پس از کسب رضايت و تکميل فرم پرسشنامه، جمع آوري گرديد. روش سرولوژي بکار رفته در اين بررسي الايزا بود.يافته ها: در اين مطالعه 256 نفر از خانم ها در محدوده سني 19-30 سال مورد آزمايش قرار گرفتند. ميانگين سني نمونه هاي مورد مطالعه، 22.5 سال با انحراف معيار 2.45 بود. %4 افراد سابقه فاميلي ابتلا به توکسوپلاسما را ذکر کردند. %11.5 افراد سابقه تماس با گربه قبل از زندگي خوابگاهي داشتند. بيشترين افراد در گروه با مقطع تحصيلي کارشناسي به ميزان %56.8 و از نظر رشته تحصيلي در رشته پزشکي به ميزان (%28.6) قرار داشتند. از مجموع 259 نمونه گرفته شده 12 مورد (%4.6) داراي آنتي بادي از کلاس IgG عليه توکسوپلاسماگوندي بودند. آزمون کاي دو، نشان داد که بين مثبت شدن آنتي بادي IgG ضد توکسوپلاسما با رشته تحصيلي، نوع غذاي مصرفي و سابقه تماس با گربه قبل از زندگي خوابگاهي ارتباط معني داري وجود ندارد.نتيجه گيري: در اين بررسي، موارد مثبت آنتي بادي ضد توکسوپلاسما IgG با روش الايزا %4.6 بود که اين ميزان آلودگي در مقايسه با ساير مطالعات از ميزان کمتري برخوردار است که احتمالا ناشي از بالا بودن سطح دانش و آگاهي و رعايت بهتر نکات بهداشتي در جامعه مورد نظر مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رفیعی، ع.، و حمادی، ا.، و امانی، ف. (1384). سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 1383 . بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE), 10(31), 35-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36663Vancouver : کپی

رفیعی عبداله، حمادی احمد، امانی فهیمه. سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 1383 . بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE). 1384 [cited 2022August15];10(31):35-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36663IEEE : کپی

رفیعی، ع.، حمادی، ا.، امانی، ف.، 1384. سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 1383 . بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE), [online] 10(31), pp.35-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36663. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی