نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1384 , دوره  13 , شماره  50 ; از صفحه 28 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني ابتلا به عفونت‌هاي ادراري بيمارستاني دربخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شفيعيه شهر زنجان درسال 1382

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني يكي از معضلات قرن حاضربوده و به نحو چشمگيري باعث بيماري ومرگ شده وهزينه هاي بالايي را به بيمار بستري تحميل مي كنند. باتوجه به شيوع عفونت هاي بيمارستاني و اهميت آن، اين پژوهش باهدف تعيين فراواني ابتلا به عفونت‌هاي ادراري بيمارستاني در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان شفيعيه شهر زنجان طي دي ماه 1382 تا پايان تير ماه 1383 انجام گرفت. روش بررسي: اين مطالعه توصيفي بر روي 150 بيمار بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه كه داراي سوند ادراري و واجد شرايط ورود به مطالعه بودند (عدم عفونت ادراري به هنگام بستري و نياز به سوند فولي)، انجام شد. براي تمامي نمونه‌هاي پژوهش در بدو ورود به بخش و سپس هر 48 تا 72 ساعت تا هنگام ترخيص كشت ادرار انجام شد و پرسش‌نامه مشخصات دموگرافيك، تعيين شدت بيماري (آپاچيII ) براي بيماران تكميل گرديد. جهت تعيين اعتبار ابزار گردآوري داده‌ها از روش اعتبار محتوي و براي تعيين پايايي معيار آپاچي II از روش پايايي توافق ارزياب‌ها استفاده شد و براي پايايي نتايج كشت ادرار تمامي نمونه‌هاي كشت ادرار توسط يك نفر و در يك آزمايشگاه و با روش يكسان انجام شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (آزمون‌هاي تي و كاي دو) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان ابتلا به عفونت ادراري بيمارستاني، ميكروارگانيسم‌هاي شايع و رابطه بين شدت بيماري، مدت بستري، جنس و سن با بروز عفونت تعيين شد. يافته‌ها: فراواني ابتلا به عفونت‌‌هاي ادراري بيمارستاني در بخش مراقبت‌هاي ويژه تحت بررسي 25 درصد بود. شايع‌ترين ميکروارگانيسم‌هاي مولد عفونت ادراري بيمارستاني به ترتيب عبارت بودند از: اشرشيا كولي (50 درصد)، استافيلوکوک (5/17 درصد)، کلبسيلا (5/7 درصد)، عفونت‌هاي قارچي (5 درصد) وانتروباکتر(5/2 درصد). بين جنس مونث، افزايش مدت بستري و طول مدت داشتن سوند ادراري با بروز عفونت اختلاف آماري معني‌داري مشاهده شد (P=0.05). بين افزايش سن و بروز عفونت ادراري بيمارستاني اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد. نتيجه‌گيري: براساس يافته‌هاي تحقيق جنس مونث، افزايش مدت بستري و مدت داشتن سوند ادراري به طور معني‌‌داري با بروز عفونت ادراري درارتباط بود. به كار گيري سياست‌هاي پيشگيري همانند استفاده از سوند در موارد ضروري، به كارگيري روش‌هاي آسپتيك در انجام روش‌هاي درماني و پرستاري، مجزا كردن بيماران داراي سوند و اجراي برنامه‌هاي كنترل عفونت پيشنهاد مي‌گردد.  
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادق زاده، و.، و حسنی، ن. (1384). بررسی فراوانی ابتلا به عفونت‌های ادراری بیمارستانی دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان شفیعیه شهر زنجان درسال 1382. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 13(50), 28-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36635Vancouver : کپی

صادق زاده ویدا، حسنی نسرین. بررسی فراوانی ابتلا به عفونت‌های ادراری بیمارستانی دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان شفیعیه شهر زنجان درسال 1382. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1384 [cited 2022August16];13(50):28-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36635IEEE : کپی

صادق زاده، و.، حسنی، ن.، 1384. بررسی فراوانی ابتلا به عفونت‌های ادراری بیمارستانی دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان شفیعیه شهر زنجان درسال 1382. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 13(50), pp.28-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36635. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی