نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1374 , دوره  3 , شماره  12 ; از صفحه 107 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد و تحليل تابع توليد چغندرقند در شهرستان مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است