برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  62 , شماره  1 ; از صفحه 56 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ويتامين C در پلاسما و گلبول سفيد مبتلايان به آسم با افراد سالم در بيمارستان مسيح دانشوري تهران – 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: ويتامين C آنتي اکسيدان اصلي در راه هاي هوايي ريه بوده و همچنين بعنوان محافظت کننده در برابر اکسيدان هاي خارجي مانند مصرف سيگار و آلوده کننده هاي محيطي عمل مي کند. هدف از اين مطالعه ارزيابي ويتامين C در بيماران آسمي توسط اندازه گيري آن در پلاسما و گلبولهاي سفيد و مقايسه آن با گروه شاهد (افراد سالم) مي باشد.
مواد و روشها: در يک مطالعه مورد
شاهد، 50 بيمار آسمي و 50 فرد سالم بطور تصادفي در بيمارستان مسيح دانشوري تهران انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه چهره به چهره و يادآمد 24 ساعته خوراک جمع آوري شد.10CC  خون وريدي از هر فرد گرفته شد. غلظت ويتامين C پلاسما و گلبول سفيد با استفاده از روش رنگ سنجي اندازه گيري شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار FPII و SPSS آناليز شدند.
يافته ها: نتايج دلالت بر آن داشت
که در مقايسه با استاندارد 38 درصد بيماران آسمي کمبود ويتامين C پلاسما و 92 درصد کمبود ويتامين C در گلبول سفيد داشتند. اختلاف معني داري در غلظت ويتامين C پلاسما و گلبول سفيد بين بيماران و گروه شاهد وجود داشت (P<0.0001). آناليز رگرسيون نشان داد که بين طول مدت بيماري آسم و غلظت ويتامين C پلاسما ارتباط معني داري وجود داشت P=0.03) و 0.02-= ضريب رگرسيون) همبستگي مثبت معني داري بين وضعيت ويتامين C پلاسما و دريافت ويتامين C رژيمي وجود داشت.(P=0.0001, r=0.56)  وضعيت ويتامين C پلاسما و گلبولهاي سفيد تحت تاثير جنس، سطح سواد و شغل افراد نبود.
نتيجه گيري و توصيه ها: از اين
مطالعه مي توان نتيجه گرفت که مقدار ويتامين C پلاسما و گلبول سفيد بيماران مبتلا به آسم کمتر از افراد سالم مي باشد اما ويتامين C گلبول سفيد بيشتر تحت تاثير بيماري آسم قرار مي گيرد و ويتامين C پلاسمايي بيشتر تحت دريافت غذايي اين ويتامين است.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بقایی، ن.، و شیدفر، ف.، و کشاورز، س. (1383). مقایسه ویتامین C در پلاسما و گلبول سفید مبتلایان به آسم با افراد سالم در بیمارستان مسیح دانشوری تهران – 1380. مجله دانشکده پزشکی, 62(1), 56-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36547Vancouver : کپی

بقایی نگار، شیدفر فرزاد، کشاورز سیدعلی. مقایسه ویتامین C در پلاسما و گلبول سفید مبتلایان به آسم با افراد سالم در بیمارستان مسیح دانشوری تهران – 1380. مجله دانشکده پزشکی. 1383 [cited 2021May17];62(1):56-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36547IEEE : کپی

بقایی، ن.، شیدفر، ف.، کشاورز، س.، 1383. مقایسه ویتامین C در پلاسما و گلبول سفید مبتلایان به آسم با افراد سالم در بیمارستان مسیح دانشوری تهران – 1380. مجله دانشکده پزشکی, [online] 62(1), pp.56-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36547. 

 
بازدید یکساله 209 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی