برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1380 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 95 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برخي از ويژگي هاي خاک بر فعاليت آنزيم اوره آز در شماري از خاک هاي استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

شدت فعاليت آنزيم اوره آز نقش مهمي در کاربرد موثر کود اوره و ارزيابي آسيب هاي بالقوه زيست محيطي دارد. در اين پژوهش فعاليت آنزيم اوره آز در 20 خاک گوناگون از مناطق خشک و نيمه خشک استان اصفهان اندازه گيري شد، تا هم بستگي آن با برخي از ويژگي هاي مهم فيزيکي، شيميايي و بيولوژيک خاک تعيين گردد. نمونه برداري از خاک به دو روش استريل و غيراستريل انجام شد، و يژگي هاي مورد نظر در آنها معين گرديد. دامنه فعاليت آنزيم اوره آز براي خاک هاي مورد بررسي 5.3-79.2 ميکروگرم آمونيوم آزاد شده به ازاي يک گرم خاک، در دو ساعت انکوباسيون تعيين شد.
نتايج حاصل از بررسي هم بستگي هاي خطي نشان داد که از ميان ويژگي هاي خاک، درصد کربن آلي با فعاليت آنزيم اوره آز بيشترين هم بستگي را دارد (r=0.899***). ميان فعاليت آنزيم اوره آز و درصد هيچ يک از ذرات شن، سيلت و رس هم بستگي معني داري ديده نشد. فعاليت آنزيم اوره آز و درصد نيتروژن کل خاک هم بستگي بسيار معني داري با يکديگر داشتند (***(r=0.797. هم چنين، فعاليت اوره آز با هدايت الکتريکي عصاره اشباع نيز به طور معکوس هم بستگي معني دار نشان داد (r=-0.499*)، ليکن با نسبت جذب سديمpH , (SAR)، درصد آهک و ظرفيت تبادل کاتيوني هم بستگي معني داري به دست نيامد. ميان جمعيت کل باکتري ها (باکتري هاي رشد يافته در محيط آگار مغذي) و قارچ ها (قارچ هاي رشد يافته در محيط پوتيتودکتستروزآگار) با فعاليت آنزيم رابطه معني داري وجود نداشت، ولي شمار باکتري هاي رشد يافته در محيط اوره آگار، با فعاليت آنزيم اوره آز هم بستگي معني دار نشان دادند .(r=0.47*) نتيجه بررسي هم بستگي هاي چند متغيره گام به گام نشان داد که پس از ورود درصد کربن آلي به مدل، پارامترهاي ديگر نمي توانند به ضريب هم بستگي مدل بيافزايند. بنابراين، مدل به صورت يک متغيره خواهد بود. به طور کلي، نتايج نشان مي دهد که مهم ترين عامل کنترل کننده فعاليت آنزيم اوره آز در خاک هاي مورد آزمايش درصد کربن آلي خاک است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوربخش، ف.، و حاج رسولی ها، ش.، و امتیازی، گ. (1380). تاثیر برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم اوره آز در شماری از خاک های استان اصفهان. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 5(3), 95-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36493Vancouver : کپی

نوربخش فرشید، حاج رسولی ها شاپور، امتیازی گیتی. تاثیر برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم اوره آز در شماری از خاک های استان اصفهان. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1380 [cited 2021October18];5(3):95-105. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36493IEEE : کپی

نوربخش، ف.، حاج رسولی ها، ش.، امتیازی، گ.، 1380. تاثیر برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم اوره آز در شماری از خاک های استان اصفهان. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 5(3), pp.95-105. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36493. 

 
بازدید یکساله 300 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی