برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1383 , دوره  27 , شماره  2 ; از صفحه 127 تا صفحه 138 .
 
عنوان مقاله: 

پاثر هورمون اكسين بر ريشه زايي قلمه هاي بر گدار و بدون برگ گل كاغذي (Bougainvillea spectabilis) در تونل پلاستيكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تاثير تنظيم کننده هاي رشد ايندول بوتيريک اسيد (IBA) و نفتالين استيک اسيد (NAA) و ترکيبي از آنها بر ريشه زايي قلمه هاي برگدار و بدون برگ گل کاغذي (Bougainvillea spectabilis)   در فصل بهار مورد مطالعه قرار گرفت. پس از گزينش گياهان مادري، شاخساره هايي به قطر 0.8 تا 1.2 سانتي متر براي تهيه قلمه مورد استفاده قرار گرفت. در اين بررسي از هورمون IBA و NAA با غلظت هاي 0، 1000 و 2000 و ترکيبي از آنها با غلظت 2000 ميلي گرم در ليتر (1000 ميلي گرم در ليتر IBA و 1000 ميلي گرم در ليتر NAA) استفاده شد. قلمه ها به مدت 30 ثانيه در محلول هورموني قرار گرفتند و بلافاصله به محيط ريشه زايي (شن) در زير تونل پلاستيکي منتقل گرديدند. اين پژوهش براساس يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 3 تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز به اجرا در آمد. در هر تيمار ده قلمه گل کاغذي قرار داشت. ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن مقايسه شدند. نتايج نشان داد که قلمه هاي برگدار که با IBA در سطح 1000 ميلي گرم در ليتر تيمار شدند با 90 درصد بيشترين درصد ريشه زايي را داشتند. بيشترين تعداد ريشه در قلمه هاي بدون برگ (9.23 عدد) در 2000 ميلي گرم در ليتر IBA بدست آمد. بهترين طول ريشه (5.79 سانتي متر ) در قلمه هايي که با (9.23 عدد) در 2000 ميلي گرم در ليتر IBA بدست آمد. بهترين طول ريشه (5.79 سانتي متر) در قلمه هايي که با غلظت 1000 ميلي گرم در ليتر NAA تيمار شدند، حاصل شد. قلمه هاي بدون برگي که با غلظت 1000 ميلي گرم در ليتر NAA تيمار شدند بيشترين قطر ريشه(1.06 ميلي متر) را داشتند. همچنين وزن خشک ريشه در قلمه هاي بدون برگ که با غلظت 2000 ميلي گرم در ليتر IBA تيمار شدند بيشترين مقدار (69 ميلي گرم) را نشان داد. تيمار قلمه هاي برگدار و بدون برگ با سطوح مختلف هورمون اکسين باعث گرديد تا صفاتي نظير درصد ريشه زايي، تعداد و وزن خشک ريشه نسبت به شاهد در سطح 5 درصد افزايش نشان دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

معلمی، ن.، و چهرازی، م. (1383). پاثر هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های بر گدار و بدون برگ گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis) در تونل پلاستیکی . مجله علمی کشاورزی, 27(2), 127-138. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36470Vancouver : کپی

معلمی نوراله، چهرازی مهرانگیز. پاثر هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های بر گدار و بدون برگ گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis) در تونل پلاستیکی . مجله علمی کشاورزی. 1383 [cited 2021April14];27(2):127-138. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36470IEEE : کپی

معلمی، ن.، چهرازی، م.، 1383. پاثر هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های بر گدار و بدون برگ گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis) در تونل پلاستیکی . مجله علمی کشاورزی, [online] 27(2), pp.127-138. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36470>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1262 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی