نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1375 , دوره  2 , شماره  982 ; از صفحه 128 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

روش هاي تجزيه گياه (جلد اول)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است