برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 71 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

عكس العمل انگور به شرايط رطوبتي مختلف خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
است كه مي تواند بر عملكرد و كيفيت ميوه توليدي اثربخشي زيادي داشته باشد. لذا طرحي با اهداف بهينه سازي مصرف آب، افزايش عملكرد و بهبود كيفيت كشمش توليدي با شش تيمار آبياري T1): شروع آبياري پس از پايان گلدهي و به فاصله هر12روز يكبار، T2: آبياري هنگاميكه طول حبه ها حدود (5-3) ميليمتر شدند + 15 روز پس از آن + 15 روز قبل از برداشت، T3: آبياري‌قبل از گلدهي + آبياري پس از پايان گلدهي + آبياري پس از آن به فاصله 20روز تا قبل از برداشت، :T4 آبياري پس از 40% تخليه رطوبتي خاك، T5: آبياري پس از 40% تخليه رطوبتي در خاك قبل از گلدهي + آبياري پس از 60% تخليه رطوبتي در خاك پس از گلدهي.T6: آبياري پس از 60% تخليه رطوبتي در خاك قبل از گلدهي + آبياري پس از 40% تخليه رطوبتي در خاك پس از گلدهي) در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در چهار تكرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كاشمر به مدت سه سال اجرا گرديد. ايستگاه تحقيقاتي مزبور در واحد فيزيوگرافي فلاتها و دشت آبرفتي دامنه اي واقع شده است و بافت خاك آن سيلتي لوم و اسيديته خاك از 8/7 تا 4/8 متغير مي باشد. كليه عمليات باغي در باغ مذكور به استثناي آبياري بطور يكنواخت انجام گرفت. پس از برداشت ميوه انگور اندازه گيريهاي كمي و كيفي شامل اسيديته قابل تيتراسيون (TA)، pH، ميزان مواد جامد محلول (TSS)، عملكرد، وزن خوشه و اندازه حبه انگور انجام شد. نتايج حاصل از اجراي طرح نشان داد كه اثر تيمارهاي آبياري بر عملكرد در سطح 5% معني دار بود و بيشترين عملكرد از تيمار T3 به ميزان 1/30 تن در هكتار و كمترين عملكرد از تيمار T6 به ميزان 1/19 تن در هكتار بدست آمد. اثر تيمارهاي آبياري بر خصوصيات ديگر انگور توليدي نيز در سطح 5% معني دار بود و بيشترين طول حبه، عرض حبه و مواد جامد محلول و كمترين اسيديته از تيمار T3 به ترتيب با مقادير 19/20 ميلي متر، 07/13 ميلي متر، 36/22 درصد و 049/4 بدست آمد. بطور كلي نتايج حاصل حاكي از آن است كه در شرايط ايستگاه تحقيقات كشاورزي كاشمر با خاك سيلتي لوم بهترين برنامه آبياري انگور پيكاني عبارت است از يك آبياري زمستانه + يك آب قبل از گلدهي وآبياري پس از پايان گلدهي با دور آبياري 20 روزه در اين برنامه 6 نوبت آبياري انجام و 5637 متر مكعب در هكتار آب مصرف گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ذبیحی، م.، و آذرپژوه، ا. (1383). عکس العمل انگور به شرایط رطوبتی مختلف خاک . علوم خاک و آب, 18(1), 71-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36372Vancouver : کپی

ذبیحی منصور، آذرپژوه الهام. عکس العمل انگور به شرایط رطوبتی مختلف خاک . علوم خاک و آب. 1383 [cited 2021December02];18(1):71-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36372IEEE : کپی

ذبیحی، م.، آذرپژوه، ا.، 1383. عکس العمل انگور به شرایط رطوبتی مختلف خاک . علوم خاک و آب, [online] 18(1), pp.71-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36372. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی