نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 16 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد دانه ذرت SC704 در منطقه خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است