نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1373 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 75 تا صفحه 91 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عملكرد دانه و برخي صفات زراعي ارقام ذرت تابستانه در تاريخ كشت هاي مختلف در خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است