برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 174 تا صفحه 180 .
 
عنوان مقاله: 

اثر وابستگي به مرفين بر روند فوليكول زايي تخمدان موش سوري پس از تحريك تخمك گذاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، دانشکده پزشکی افضلی پور، گروه علوم تشریحی
 
چکیده: 

مقدمه: مواد افيوني با اثر بر ترشح هورمون آزاد کننده گونادوتروپين (GnRH) و محور هيپوتالاموس – هيپوفيز - تخمدان مي توانند بر عملکرد دستگاه توليد مثل اثر بگذارند.
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي اثرات وابستگي به مرفين در فوليکول زايي تخمدان به دنبال تحريک تخمک گذاري با هورمون محرک تخمدان
(PMSG) از طريق مطالعات مورفولوژيک و مورفومتريک انجام شده است.
روش: در اين مطالعه از
20 موش آزمايشگاهي نژاد NMRI استفاده شد که در مرحله نهايي در دو گروه 6 تايي شاهد و تيمار بررسي شدند. مرفين خوراکي از طريق آب آشاميدني به مدت 21 روز در اختيار حيوانات قرار داده شد. پس از تاييد اعتياد به کمک نالوکسان، با تزريق داخل صفاقي 10 واحد PMSG، تخمک گذاري تحريک شد و بعد از 48 ساعت موش ها کشته شدند. تخمدان ها از بدن حيوانات جدا و از بافت هاي اطراف پاکسازي شدند. تخمدان هاي هر موش جداگانه توزين و سپس فيکس شدند. پس از آماده سازي بافتي، برش هاي سريال 5 ميکروني از تخمدان ها تهيه و به روش هماتوکسيلين وائوزين (H&E) رنگ آميزي شدند. ده درصد برش ها به طور غير تصادفي انتخاب و توسط ميکروسکوپ، تعداد فوليکول هاي کوچک، در حال رشد، آنترال و فوليکول هاي در حال تحليل شمارش شدند. همچنين قطر فوليکول هاي آنترال و تخمک آنها اندازه گيري و حجم تخمدان نيز به روش cavalieri محاسبه شد.
يافته ها: حجم و وزن تخمدان در دو گروه تغيير معني داري نداشت. در حالي که درصد فوليکول هاي کوچک و فوليکول هاي آترتيک در گروه تيمار نسبت به شاهد به طور معني داري اختلاف داشت
(P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده مي توان گفت مرفين خوراکي موجب افزايش غير معني دار اندازه تخمدان و تغيير در نسبت انواع فوليکول هاي تخمدان گرديده است ولي به نظر مي رسد با توجه به عدم افزايش درصد فوليکول هاي آترتيک گروه تيمار تغييرات ساختاري غير قابل برگشتي در تخمدان ها رخ نداده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی