نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1377 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

پيامدهاي زياده روي در مصرف كودهاي شيميايي فسفري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است