برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 55 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر پوشش هاي خوراکي جدايه پروتئيني آب پنيرحاوي آنزيم ليزوزيم بر کيفيت ميکروبي فيله مرغ نگهداري شده در يخچال.

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
اين مطالعه به منظور بررسي تاثير پوشش هاي خوراکي جدايه پروتئيني آب پنير حاوي آنزيم ليزوزيم بر ويژگي هاي ميکروبي فيله مرغ در دماي يخچال انجام شد. تيمارهاي مورد استفاده شامل تيمار کنترل و تيمارهاي حاوي پوشش جدايه پروتئيني آب پنير بدون آنزيم ليزوزيم و حاوي غلظت هاي 5/0 و 1 درصد آنزيم ليزوزيم و هر کدام با 3 تکرار تهيه شدند. آزمون هاي ميکروبي شامل شمارش کلي باکتري هاي مزوفيل هوازي، شمارش باکتري هاي سرمادوست، شمارش سودوموناس، شمارش باکتري هاي انتروباکترياسه طي 12 روز بر روي گروه ها انجام شد. شمارش ميکروبي نمونه هاي پوشش داده شده با جدايه پروتئيني آب پنير حاوي غلظت هاي مختلف آنزيم ليزوزيم در مقايسه با نمونه شاهد کاهش معني داري )05/0(P< نشان داد و به طور کلي با افزايش غلظت آنزيم ليزوزيم اثر ضد ميکروبي پوشش مورد استفاده نيز افزايش يافت. يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد که جدايه پروتئيني آب پنير حاوي آنزيم ليزوزيم، به عنوان يک پوشش دهنده و نگه دارنده طبيعي مي تواند موجب افزايش زمان ماندگاري گوشت مرغ گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی