برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير محلول پاشي اسيد هيوميک بر برخي صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي باقلا (Vicia faba L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد چالوس، گروه زراعت، چالوس، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير محلول پاشي اسيد هيوميک بر برخي صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکيباقلا، آزمايشي طي سال هاي 95-1393 به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در شهرستان چالوس اجرا شد. فاکتورها شامل، زمان محلول پاشي در سه سطح (قبل از کاشت، اواسط رشد رويشي و ابتداي رشد زايشي) و مقدار محلول پاشي اسيد هيوميک در چهار سطح (0، 200، 300 و 400 ميلي گرم در ليتر در هکتار) بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر متقابل سال × ميزان اسيد هيوميک بر اغلب صفات مورد مطالعه اختلاف معني داري در سطح احتمال 1 درصد را نشان داد. اثر متقابل سال × زمان مصرف اسيد هيوميک نيز بر صفات وزن خشک 100 دانه، عملکرد دانه، نيتروژن و پتاسيم بذر تأثير مثبت و معني داري را در سطح احتمال 1 درصد داشت. اثر متقابل سه گانه سال × ميزان × زمان مصرف اسيد هيوميک بر صفات نيتروژن، فسفر و پتاسيم بذر در سطح 5 درصد داراي اثر معني دار بود. مقايسه ميانگين داده ها نشان داد که محلول پاشي اسيد هيوميک به ميزان 200 ميلي گرم در ليتر در هکتار بر صفات وزن تر 100 دانه، عملکرد دانه تأثير مثبت و معني داري داشت، همچنين محلول پاشي اسيد هيوميک به ميزان 300 ميلي گرم در ليتر در هکتار در مرحله ي اواسط رشد رويشي در سال دوم نيز بر غلظت فسفر و پتاسيم بذر مؤثر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رودگرنژاد، س.، و سام دلیری، م.، و موسوی میرکلایی، ا.، و نشائی مقدم، م. (1397). تأثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی باقلا (Vicia faba L. ). فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), 13(1 (پیاپی 49) ), 33-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361457Vancouver : کپی

رودگرنژاد سمانه، سام دلیری مرتضی، موسوی میرکلایی امیرعباس، نشائی مقدم مجتبی. تأثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی باقلا (Vicia faba L. ). فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران). 1397 [cited 2021April16];13(1 (پیاپی 49) ):33-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361457IEEE : کپی

رودگرنژاد، س.، سام دلیری، م.، موسوی میرکلایی، ا.، نشائی مقدم، م.، 1397. تأثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی باقلا (Vicia faba L. ). فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), [online] 13(1 (پیاپی 49) ), pp.33-44. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361457>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی