برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  9 , شماره  34 ; از صفحه 59 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش و اولويت بندي شاخص هاي تاب آوري با روش ترکيبي معادلات ساختاري و تحليل چند متغيره فازي (مطالعه موردي: منطقه يک کلانشهر تبريز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
امروزه ديدگاه جهاني از کاهش خسارات به افزايش مقاومت در برابر سوانح و گام برداشتن در مسير ايجاد شهرهاي تاب آورتر تغيير يافته است، بنابراين ضروري است که تاب آوري به عنوان بخش جدايي ناپذير در تصميم گيري هاي جامعه مورد توجه قرار گيرد. پژوهش حاضر با ماهيت توسعه اي – کاربردي و روش توصيفي – تحليلي با بهره گيري از روش هاي کمي و آماري از جمله رگرسيون چندگانه، معادلات ساختاري و تحليل چند متغيره فازي بر پايه سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS، به بررسي ميزان تاب آوري شهري و اولويت بندي شاخص هاي تاب آوري در منطقه يک کلانشهر تبريز پرداخته است. داده هاي مورد نياز با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و بررسي ميداني در سطح خانوار گردآوري شده و حجم نمونه هم طبق فرمول کوکران معادل 382 خانوار برآورد گرديد. تعداد 59 شاخص تاب آوري شهري در قالب 4 شاخص مکنون اقتصادي، اجتماعي، کالبدي و محيط زيستي مورد بررسي قرار گرفتند. با استفاده از آزمون بارهاي عاملي در نرم افزار LISREL، شاخص هاي آشکار براساس درجه اهميت و تأثيرگذاري اولويت بندي و خلاصه سازي شده و براي تهيه نقشه شاخص هاي مؤثر، از مدل منطق فازي در قالب سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که همه قسمت هاي منطقه يک کلانشهر تبريز، داراي تاب آوري يکسان نيست، به طوري که محلات شمالي به لحاظ برخورداري از مؤلفه هاي مذکور، در سطح پايين، محلات مياني در سطح متوسط و محلات جنوبي و جنوب شرقي در سطح بالاتر تاب آوري قرار دارند. از سوي ديگر در بين شاخص هاي تاب آوري، به ترتيب درجه اهميت، مي توان گفت که شاخص اقتصادي با مقدار 2/46 درصد، شاخص اجتماعي با 1/30 درصد، شاخص محيط زيستي با 7/19 درصد و نهايتاً شاخص کالبدي با مقدار 4 درصد در تبيين تاب آوري کل منطقه مطالعاتي نقش داشته اند که نشانگر مهم بودن بعد اقتصادي نسبت به ساير ابعاد تاب آوري است و در نهايت با ارائه پيشنهاداتي، بر تقويت شاخص هاي مؤثر بر اساس اولويت آنها تأکيد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی