برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  4 , شماره  15 ; از صفحه 39 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي برنامه آموزشي مديران دانشگاه فردوسي مشهد بر مبناي رويکرد شايستگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
هدف اصلي اين پژوهش، طراحي برنامه هاي آموزشي مديران دانشگاهي برمبناي رويکرد شايستگي است. براي دستيابي به اين هدف از روش پژوهش آميخته بهره گرفته شد. به منظور گردآوري داده هاي موردنياز از تحليل اسناد، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. جمعيت موردمطالعه را کليه مديران دانشگاه فردوسي مشهد در سطوح عالي، مياني و اجرايي تشکيل دادند. رويکرد موردنظر در طراحي الگوي شايستگي، اقتباسي-طراحي است. با اين توضيح که با نظر به شواهد نظري و پژوهشي فراوان و تجربيات معتبر در اين زمينه، فهرستي از شايستگي هاي مورد انتظار مديران در محيط هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي شناسايي و استخراج شد. علاوه براين، ضمن مصاحبه با خبرگان حوزه مديريت منابع انساني، اسناد مرتبط با جايگاه مديران در دانشگاه مورد تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده از تحليل منابع اطلاعاتي مختلف حاکي از شناسايي 71 شايستگي در پنج دسته شايستگي هاي سازماني، ادراکي، تغيير و نوآوري، فردي و ميان فردي است. اين مجموعه شامل 22 شايستگي سازماني، 12 شايستگي ميان فردي، 6 شايستگي تغيير و نوآوري، 7 شايستگي ادراکي، و 24 شايستگي فردي است. همچنين، يافته ها نشان داد شايستگي هاي مديران دانشگاه فردوسي مشهد برحسب تناسب آن با نوع مسئوليت و سطح مديريتي متفاوت است. لذا، شايستگي ها برحسب اين دو ويژگي در بين پاسخگويان به پرسشنامه شايستگي ها رتبه بندي شدند. به طورکلي، نتايج حاکي از اختصاص بالاترين رتبه به شايستگي هاي سازماني، ميان فردي، سپس ادراکي و تغيير و نوآوري است. در ادامه، برمبناي مدل شايستگي پيشنهادي، 34 عنوان برنامه آموزشي مفهوم سازي شد و مخاطبان آن برمبناي نتايج رتبه بندي شايستگي ها مشخص شدند. سرانجام با رجوع به تعريف و شاخص هاي رفتاري مرتبط با هر يک از شايستگي ها، مشخصات برنامه آموزشي موردنظر بر اساس چهارچوب عناصر طراحي برنامه آموزشي تدوين گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی